Förskolan

Förskolan Minibojarna

Sankt Eriksgatan 15

Minibojarna är ett föräldrakooperativ på Kungsholmen med plats för 29 stycken barn. Vi är uppdelade på två avdelningar; Jollen (1–3 år) och Skeppet (3–5 år). Förskolan är belägen i trevliga och rymliga lokaler ett stenkast från fantastiska grönområde

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
29
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
43 %
Webbplats
http://minibojarna.se/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barn är av naturen kreativa, vetgiriga och nyfikna. De lär sig nya saker hela tiden och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos alla barn och stärks tillsammans med andra. På förskolan Minibojarna arbetar vi utforskande och transdisciplinärt i projekt med barnens intressen, erfarenheter och kunskaper som utgångspunkt. Med hjälp av genomtänkta och tillgängliga pedagogiska miljöer, anpassade efter barnens ålder och behov, ser vi till att både de fysiska och sociala lärmiljöerna stimulerar och utmanar varje barns utveckling och lärande.

Minibojarna ligger centralt på Kungsholmen var det finns bra kommunikationer såsom tunnelbana och bussar samt fantastiska grönområden. Vi arbetar aktivt för att barnen ska ges en stimulerande och variationsrik utomhusvistelse då vi upplever det som en stor resurs till verksamheten.

Inne- och utemiljö

I våra pedagogiska miljöer bjuds barnen in till lek och utforskande. Vi planerar och organiserar förskolans lärmiljö noga så att den möjliggör för möten och upptäckter. För oss är det viktigt att barnen får möta en inspirerande och tillgänglig miljö rik på sinnesupplevelser och experimentellt material för att skapa nyfikenhet, lust och förundran. Miljöerna är föränderliga, formas och utvecklas utifrån barnens pågående intressen, behov och egna frågor.

Kost och måltider

På förskolan Minibojarna vill vi erbjuda en vällagad, näringsriktig och variationsrik kost. Lunchen som serveras kommer från en noga utvald cateringfirma. Mellanmål och frukt som vi äter på förskolan är variationsrik och består till mestadels av ekologiska varor.

Mål och vision

Förskolan Minibojarna en förskola som strävar efter att se och stimulera varje enskild individs lärande. Arbetet sker utforskande och transdisciplinärt i projekt med barnens intressen, erfarenheter och kunskaper som utgångspunkt. Minibojarna är en plats där barnen kan finna glädje till att utmanas, upptäcka, utforska och lära. Vi har som mål att tillsammans med de barn som går på förskolan finna, utveckla och stimulera lusten för ett livslångt lärande.

Utmärkande för Minibojarna är att vi möter och behandlar alla barn med respekt och ett genuint engagemang. För oss är det viktigt att alla barn som vistas hos oss ska känna att de blir sedda, hörda och respekterade för den de är.

Mer om oss

Föräldrakooperativet Minibojarna har medgivits ett så kallat avsteg från Stockholms stads regler från skollagens öppenhetskrav (Dnr 3.2.2-3481/2020), vilket innebär att huvudmannen kan kräva att vårdnadshavare deltar styrelsearbete, fixardagar, jourinsatser/närvarodagar och arbetsgrupper.

Om ni vill veta mer om vår verksamhet eller boka in er på visning, var vänlig och kontakta kö- och PR-ansvarig förälder i styrelsen på info@minibojarna.se .

Övrigt

En bra lärmiljö skapas varje dag i mötet mellan barn och pedagoger. Lärandet arrangeras både i aktiviteter och spontant i de vardagliga händelserna så som exempelvis påklädning, toalettbesök och de pedagogiska måltiderna. På Minibojarna ska lärmiljöerna alltid vara utformade så att varje barn ges förutsättningarna att må bra, utmanas och utvecklas under hela sin förskoletid.

På grund av rådande situation med Covid19 erbjuds inga fysiska visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad