Förskolan

Förskolan Minibojarna

Sankt Eriksgatan 15

Visa på karta

Minibojarna är ett föräldrakooperativ på Kungsholmen, förskolan har plats för 29 barn uppdelat på två avdelningar, Jollen (1–3 år) samt Skeppet (3–5 år). Förskolan är belägen i trevliga och rymliga lokaler.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
29
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
43 %
Webbplats
http://minibojarna.se/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan ligger centralt på Kungsholmen, det finns bra kommunikationer såsom tunnelbana och bussar. Då förskolan har nära till fantastiska parker och grönområden arbetar vi aktivt för att barnen ska ges en stimulerande och variationsrik utomhusvistelse. Vi strävar efter att vara utomhus två gånger om dagen samt att samtliga barngrupper gör en utflykt i veckan.

Vi är en förskola som strävar efter att se varje enskild individs intressen och behov. Vi har som mål att tillsammans med de barn som går på Minibojarna finna, utveckla samt stimulera lusten för ett livslångt lärande.

Vi arbetar i tvärgrupper för att ge alla individer möjligheten till att bli sedda och få sina enskilda behov tillgodosedda. Vi arbetar projektinriktat och transdisciplinärt för att kunna fånga upp alla enskilda individers intressen.

Vi vill vara en plats där barnen kan finna glädje till att utmanas, upptäcka utforska och lära.

Inne- och utemiljö

Förskolan är fördelad på 2 avdelningar, dessa avdelningar har i sin tur material anpassat för respektive avdelnings ålder. Vi arbetar i tvärgrupper och har därför material fördelat över förskolan som uppmuntrar och inspirerar till att lära, leka och utforska. Vi har rymliga lokaler med flera rum, detta ger oss möjligheten att kunna arbeta i mindre tvärgrupper.

Vi har tidigare använt oss av innergården som under 2020 renoveras. Vi använder oss istället av de fina parkerna i närområdet.

Kost och måltider

På Minibojarna vill vi erbjuda variationsrik mat på förskolan, lunchen som serveras på förskolan är från en cateringfirma. Mellanmål samt frukt som vi äter på förskolan där försöker vi erbjuda ett variationsrik utbud, samt de produkter som går att köpa in i ekologisk form erbjuder vi vid denna måltid.

Mål och vision

Vi arbetar med projekt för att kunna följa barnens läroprocesser samt intressen. Vi arbetar efter projektplaner samt en strukturplan för att kunna följa förskolan och barnens utvecklingsområden.

Vi strävar efter att vara en förskola där alla barn ska känna att de kan utmanas samt få sina behov tillgodosedda. Alla barn som vistas på Förskolan Minibojarna ska känna att de blir sedda och respekterade för den dom är.

Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete och reflektioner för att kunna utvärdera den kvalié vår verksamhet ska stå för. Vi har en välutbildad personal, och arbetar aktivt med LpFö 98/18.

Mer om oss

Föräldrakooperativet Minibojarna har medgivits ett så kallat avsteg från Stockholms stads regler från skollagens öppenhetskrav (Dnr 3.2.2-3481/2020) som innebär att huvudmannen kan kräva att vårdnadshavare deltar styrelsearbete, fixardagar, jourinsatser/närvarodagar och arbetsgrupper.

Hitta hit

Uppdaterad