Förskolan Metapontum

Stora Mans Väg 11D

Visa på karta

Förskolan Metapontum driver sin verksamhet i den anrika byggnaden från 1909 som ligger i den natursköna kulturmiljön i Långbroparken i Älvsjö, vilket möjliggör ett nära samarbete mellan förskolan och grundskolan Metapontum.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://www.metapontum.se/förskola/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Metapontum är en förskola som vill forma morgondagens medborgare genom att verka för att det livslånga lärandet tar sin början i förskolan. Förskolan Metapontum är en del av Grundskolan Metapontum som erbjuder spetsutbildning i matematik och erbjuder profiler inom matematik och musik.

För att ge våra barn de bästa förutsättningar att utvecklas så fokuserar vi på att arbeta språkutvecklande och stärka barnens språk- och språkutveckling.  Förskolan har en musikprofil och lägger stor vikt vid musik, sång och rörelse till musik. Förskolan arbetar också för att skapa förutsättningar för det logiska och matematiska tänkandet och vill tidigt skapa lust och förståelse för ämnet matematik.

Inne- och utemiljö

Verksamheten har fina lokaler mitt i Långbroparken som lockar till många utomhusaktiviteter och utforskande av naturen. Alla våra lärmiljöer är tillgängliga, inkluderande och förskolans material är miljövänliga. 

Kost och måltider

Vi satsar på god och nyttig mat som är lagad från grunden med färska närodlade svenska råvaror. Förskolans matleverantör är Matomsorg. Vi strävar efter ekologiska varor, minskat matsvinn och hälsofrämjande arbete kring mat och rörelse.

Mål och vision

Vi vill lära våra barn från tidig ålder om samhället och deras möjligheter att påverka och bidra till det. Genom att kombinera utflykter med aktiviteter som främjar barnens förståelse för samhället och deras roll som medborgare, kan vi ge dem en stark grund att bli engagerade och ansvarstagande medborgare i framtiden.

Utflykter och olika kulturella upplevelser är en viktig del av barnens lärande och utveckling som stärker deras självkänsla och självförtroende. Vi tror att det är viktigt för barn att få uppleva och utforska sin omgivning på riktigt och få en bredare förståelse för olika sammanhang. Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att besöka olika platser och miljöer, och på så sätt ge dem chansen att lära sig om naturen, djur, kultur, historia och mycket annat. Vi besöker bland annat skogar, museer, 4H-gårdar och mycket mer. Utflykterna ger barnen möjlighet att träna på att vara självständiga, samarbeta och ta ansvar för varandra.

Hitta hit

Uppdaterad