Klätterställning på förskolans gård.

Förskolan Måttbandet

Magnus Ladulåsgatan 19

Visa på karta

På Måttbandet får barnen uppleva natur, odling, skapande och kultur. Vi har egen gård och nära till parker och grönområden. Vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet och våra pedagoger har utbildning i Knopp, Knytte och Mulle.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Måttbandet har vi ett tema- och projektinriktat arbetssätt som tar till vara barnens intressen och bidrar till att göra barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi använder olika uttrycksformer som drama, bild och form, musik, experiment, teknik och matematik. Det skapar goda förutsättningar till lek, lärande och kamratskap. Leken ligger som grund i allt lärande.

Vi är mycket utomhus

I meningsfulla sammanhang utforskar och lär vi tillsammans. Utomhuspedagogik är viktig för oss och vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Från cirka 2,5 års ålder åker vi på heldagsutflykter en gång i veckan. Ofta åker vi till skogen i Rudan eller Hellasgården och har uteverksamhet med Knopp, Knytte och Mulle. Barnen får följa årstidsväxlingar och bekanta sig med småkryp och växter samt träna grovmotorik.

Vi odlar egna grönsaker

Vi arbetar också mycket med odling. Vi har tillgång till en fantastisk kolonilott i Årstalunden. Där odlar vi tillsammans med barn och föräldrar. Morötter, potatis, tomater, rödbetor är bara en del av allt vi odlar. Här får barnen möjlighet att följa kretslopp och odlingsprocesser. Ibland går utflykterna till något av alla museum som finns i Stockholm, en park eller ett teaterbesök.

Kemikaliesmart förskola

All personal på förskolan har gått igenom Stockholms stads första utbildningssteg i kemikaliesmart förskola och anpassar inköp och material efter det.

Inne- och utemiljö

Barnen leker på en innergård i bilfri miljö. Gården är vårt uterum som vi använder varje dag året runt. Här får barnen lek, rörelse, skapa med sand, vatten, snö och is. Vi plockar ofta ut material från förskolan för att ge barnen spännande alternativ ute.

Vi har odlingslådor där vi planterar och utforskar tillsammans. Innemiljön är uppbyggd i olika pedagogiska rum - rum för rörelse, skapande, bygg och konstruktion, drama och rollspel för att stödja barnen i deras lek, utveckling och lärande.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan av vår kock med inspiration från olika delar av världen. God, näringsriktig och vällagad mat är en viktig del av barnens förskoledagar och vi äter vegetariskt två gånger i veckan. På torsdagar bjuds det på soppa och hembakat bröd.

Vi strävar alltid efter att ha råvaror som i möjligaste mån är säsongsbetonade och ekologiska.

Mål och vision

Det är barnens intressen och önskemål som ligger till grund för verksamheten som genomsyras av våra olika projekt.

Barn lär sig mer under sina första levnadsår än de kommer att göra under motsvarande tidsperioder i livet. Därför är det viktigt hur barn blir bemötta i sina försök att ta sig an omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin empati, nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Vi arbetar för att barnen ska bli goda kamrater som med glädje och nyfikenhet vill dela sin vardag tillsammans. På så sätt blir de självständiga och kan känna tilltro till sin egen förmåga.

Fokus på respekt och eget inflytande

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar allt vi gör under hela barnets vistelse hos oss. Hos oss tar pedagogerna tillvara på barnens idéer, intressen, tankar och frågor. Barns inflytande är viktigt för att de ska lära sig förstå demokrati och värdet av sin egen röst. Barnen skapar respekt för sig själva, för andra och för sin miljö.

Vi strävar efter att involvera barnen ännu mer i vårt likabehandlingsarbete på förskolan genom att barnen får göra sin egen likabehandlingsplan.

Mer om oss

Vi lägger stor vikt vid att tillsammans med dig som vårdnadshavare verka för att ditt barns förskoletid ska bli så trygg, rolig och utvecklande som möjligt. Familjerna bjuds in till föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd, förskoleundersökning, lucia och sommarfest.

I den dagliga kontakten vill vi att varje förälder ska känna sig välkommen att framföra sina synpunkter, idéer och förslag i öppen dialog. Ni får också ta del av barnens lärande genom pedagogisk dokumentation på förskolan.

Övrigt

Kolonilott och stuga

Vi har en kolonilott vid Årstalunden och en stuga vid Hellasgården.

Inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning för att introducera er till förskolans värld. På så sätt kan både barn och föräldrar få insyn i vår verksamhet, lära känna pedagogerna, de dagliga rutinerna och den pedagogiska miljön. Allt för att ni föräldrar och era barn ska känna er så trygga som möjligt. Välkomna att besöka oss.

Visningar våren 2024

Fredag 16 februari 09.00
Fredag 15 mars 09.00
Fredag 12 april 09.00
Fredag 10 maj 09.00
Fredag 7 juni 09.00

Anmälan

E-post: anders.bengtsson@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Måttbandet

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad