Förskolans gård med klätterställningar och lekplats.

Förskolan Mästerkatten

Kvarnhagsgatan 50

Visa på karta

Förskolan Mästerkatten strävar efter hög pedagogisk kvalitet, där barn, föräldrar och pedagoger trivs och känner delaktighet. Det är viktigt att verksamheten är trygg, säker, rolig och utmanande för våra barns utveckling och lärande.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.masterkatten.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan, Lpfö-18 och arbetar aktivt med att skapa en god pedagogisk verksamhet, där omsorg och lärande går hand i hand.

Förskolan Mästerkatten strävar efter hög pedagogisk kvalité, där barn, föräldrar och pedagoger trivs och känner delaktighet. Verksamheten ska vara trygg, säker, rolig och utmanande för våra barns utveckling och lärande.

Grunden i vår barnsyn är det kompetenta barnet och att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Varje enskilt barn har en egen förmåga till lusten att lära och utforska. Det är ett barn som är nyfiket, resursrikt, utforskande och fullt av möjligheter. Det är ett barn som har förmågan att vilja kunna själv.

Verksamheten ska lägga grunden för och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

I vår verksamhet är barnens familjer viktiga och vi arbetar gemensamt kring barnens lärande och utveckling.

Barn, föräldrar och pedagoger ska genom dialog gemensamt skapa de bästa förutsättningarna för att ge varje barn den grund på vilken det svenska, demokratiska samhället vilar.

Inne- och utemiljö

Vi formar vår miljö efter barnens intressen och behov med olika ”hörnor”. Barnen får tillgång till stimulerande material inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi strävar efter att vara ute minst en gång per dag. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet såväl inomhus som utomhus.

Vi går från gården minst en gång per vecka för att leka och uppleva i skogen eller i en park. Målet är att natur och utevistelse blir en naturligt för barnet.

Kost och måltider

RR Matproduktions idé är att laga god och näringsriktig mat från grunden till förskolor. Vi utesluter tillsatsämnen som glutamat, färgämnen, härdade fetter och halvfabrikat. Vi använder oss av förstklassiga, ekologiska och KRAV-märkta råvaror så långt det är möjligt.

På förskolan är måltiden en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Vid matbordet ges många tillfällen till goda samtal och vi lägger stor vikt vid att matsituationerna ska vara en lugn och positiv stund på dagen.

Mål och vision

Personaltäthet och gruppstorlek är en mycket viktig parameter för att uppnå god kvalité på förskolan. Att ha hög personaltäthet ger personalen förutsättningar att stimulera varje enskilt barns utveckling och lärande. Det ger pedagogerna möjlighet att se alla barn, att vara nyfiken på barnen och lära känna barnen. Det ger förutsättningar att vara närvarande i barnens lek och ge barnen uppmärksamhet. Vi fokuserar på barnens styrkor och positiva egenskaper och lägger mindre vikt vid det barnen inte kan.

Pedagogerna ska utgå ifrån att barn lär sig hela tiden, samt planera verksamheten utifrån de överenskomna och uppställda målen. Detta ska ske med hänsyn till barnets tidigare kunskap, intressen och erfarenheter, vilket ställer stora krav på den enskilde pedagogen.

Vi är en liten förskola där alla känner alla och barnen och föräldrar är trygga med varandra och med all personal. Det skapar gynnsamma förutsättningar för barns lärande, delaktighet och nyfikenhet.

Vi formar verksamheten efter barnen och bemöter barnen utefter deras behov. Personalen är positiv, hjälpsamma, strävar åt samma mål och har samma barnsyn. En trygg, lärande och positiv förskola för barn, föräldrar och pedagoger.

Grunden i vår barnsyn är det kompetenta barnet och att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Varje enskilt barn har en egen förmåga till lusten att lära och utforska.

Mer om oss

Vi arbetar i projekt med barnen under läsåret och vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet att söka kunskaper. Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Att arbeta i projekt ger också den vardagliga verksamheten en röd tråd.

Barnen styr projektet, det finns inga rätta svar, ingen detaljplanering att hålla sig till utan vi börjar men vet inte vart det slutar.

Övrigt

Vi har tre avdelningar med tre pedagoger per avdelning. Vi håller till i trivsamma lokaler i ett fristående trähus med en egen fin gård. Barnen arbetar i projektform under läsåret och det är barnens intresse och nyfikenhet som leder processen vidare.

På förskolans dag i maj bjuder barnen in till vernissage för att visa vad de har jobbat med under läsåret, vad det har upplevt, skapat och lärt sig.

Vi sköter all dokumentation och reflektion samt kommunikation med föräldrarna via Förskoleappen.

Hitta hit

Uppdaterad