Barn leker med leksaker på förskolans utegård.

Förskolan Margretelundsvägen 73

Margretelundsvägen 73

Förskolan Margretelundsvägen 73 har nära till kollektiva färdmedel, skog och natur. Förskolan är en av sju förskolor i förskoleområde 3, som har förskolor i Johannesfred, Traneberg och Minneberg och Ulvsunda.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
66
Antal barn per årsarbetare
5,35
Andel legitimerade förskollärare
32 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Margretelundsvägen 73 består av avdelningarna Björnarna, Hattstugan och Tomtebo. Samtliga avdelningar har åldrarna 1–6 år. I augusti kommer förskolan utökas med en fjärde avdelning med fokus på uteverksamhet och där närliggande parker och natur ses som en stor resurs.

Den kommunala förskolan styrs av skollagen, förskolans läroplan, Stockholms stads förskoleplan, enhetens verksamhetsplan och barnkonventionen.

Hållbar framtid

Förskoleområde 3arbetar med ett gemensamt tema – Hållbar framtid. Fördelarna med ett gemensamt tema är att förskolorna kan mötas kring något gemensamt, inspireras, lära av och med varandra och att få utveckla kunskaper.

Valet av tema utgår från barnens intresse och engagemang för varandra och deras nyfikna undersökande av naturen. Temat utgår även från arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling och hur vi skapar en välkomnande hållning på förskolorna.

Inne- och utemiljö

Miljön på förskolan är stimulerande, tydlig och lättillgänglig vilket inspirerar barnen till utforskande. Vi har ett rikligt och varierat material som ger barnen möjligheter att vara delaktiga. Den pedagogiska miljön bjuder in till olika slags möten och ger möjligheter till samspel mellan barnen utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Kost och måltider

Lunchen tillagas av kock på förskolan. Maten lagas i möjligaste mål från grunden och cirka 50 procent av maten är ekologisk. Måltiderna som serveras är tillagade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan är en plats för omsorg, lärande, gemenskap, lek och möten mellan människor. Vi har tagit ställning för en barnsyn, kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns möjligheter. En barnsyn som innebär en tro på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära.

Förskolans uppgift är att ge alla barn tillgång till en verksamhet som ser till varje barns förmåga, lust till lärande och utveckling. I mötet med andra barn och förskolepersonal läggs grunden till ett fortsatt lärande.

Förskolepersonalen har ett utforskande arbetssätt där barnen utmanas i sitt görande, tänkande. Ofta arbetar vi med projekt där barnen får utökad kunskap och erfarenhet i ett ämne eller tema. Tillsammans skapar vi miljöer både inomhus och utomhus som barnen undersöker och utforskar.

Vi har ett varierat material så barnen kan uttrycka sig genom många olika språk och uttryckssätt. Vi arbetar i små grupper där barnen får arbeta utifrån sina förutsättningar, intressen och behov.

Pedagogisk dokumentation används som verktyg och underlag för att synliggöra barnens lärande.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad