ok

Förskolan Månen Loviselundsvägen 26

Loviselundsvägen 26

Visa på karta

Förskolan Månen består av tre avdelningar, Solen 1–3, Regnbågen 3–4 och Stjärnan. Pedagogerna skapar även tvärgrupper för att ha möjlighet att kortsiktigt och långsiktigt ändra gruppkonstellationen efter barnens intressen utan fokus på ålder.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
43
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar projektinriktat på vår förskola och det betyder att det är barnens frågor och undersökande som står i centrum. Att arbeta med olika projekt ger oss pedagoger möjligheter att fånga upp barnens intresse och göra det möjligt för barnen att påverka sitt lärande och sin utveckling på förskolan. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser. Ett projekt kan pågå under en dag, en vecka eller en heltermin beroende på barnens intresse. För oss är inte slutproduktionen som är viktigt utan vägen dit.

Reggio Emilias filosofi genomsyrar vår verksamhet där barnens val, tankar och teorier är i centrum.

Inne- och utemiljö

Miljön är den tredje pedagogen och miljön inomhus och stationerna utomhus ständigt förändras utifrån barngruppens behov och intressen. Stationerna som är kopplade till Lpfö98/16, exempelvis matematik, språk, drama och rörelse, skapande, bygg och konstruktion. Genom aktivitetstavlor kan barnen välja vilken station de vill vara på. Material och miljö är tillgängligt på barnens nivå hela dagen.

Kost och måltider

Barnen erbjuds vällagad varierad kost som lätt kan anpassas till specialkost vid behov. Alla Famnens förskolor är sockerfria.

Frukost serveras klockan 7.15 till 7.45 för de barn som kommit.

Mellanmål serveras klockan 14.00 till 14.30.

Utöver måltiderna erbjuds barnen frukt på förmiddagen cirka klockan 10.00 och på eftermiddagen cirka klockan 16.00.

Mål och vision

En dag på Månen

Förskolan öppnar klockan 06.30 på avdelningen Solen (1–3 år).Frukosten serveras på Solen klockan 7.00 till 7.30 för de barn som har kommit.Barn som kommer efter 8.00 lämnas på sin avdelning och ansluter till de barn som ätit frukost. Där får de välja att leka och skapa vid de olika stationerna till klockan 9.00 Barnen samlas antingen för samling inomhus eller förbereds på utevistelse.Ute sker det många aktiviteter såsom promenad till skogen för att både träna grovmotorik samtidigt som barnen upplever årstidernas skiftningar. Barnen erbjuds många utmaningar i olika parker och pedagogerna finns alltid i barnens närhet redo att följa upp en nyfiken fundering, stort som smått.På samlingen diskuterar vi tillsammans med barnen om varierande ämne som barnen är intresserade om och ger de möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.

  • Solen äter lunch cirka 11.00
  • Regnbågen och Stjärnan äter cirka 11.30.

Efter lunchen har vi vilostund, får de barn som sover sker det inomhus i på madrasser med barnens personliga filtar och snuttar.För de barn som inte sover erbjuds en lugn stund för återhämtning och lugna aktiviteter från aktivitets tavlan som följd.Mellanmål serveras klockan 14.00 till 14.30. Efter mellanmålet ger vi barnen möjlighet att arbeta i olika stationer både inne och ute.Barnen har frihet att leka och växa i deras kreativitet samt fantasier med olika materialutbud som finns på förskolan.

Särskilt stöd och behov

Vi arbetar med skollagen och läroplanen i ryggen för att varje barn ska få så goda förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande och kunna få sina behov tillgodosedda.Enligt skollagen ska förskolan:

  • erbjuda en förskola som ska stimulera barns utveckling och lärande,
  • erbjuda barnen en trygg miljö,
  • ta hänsyn till barns olika behov.

Verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver, går att läsa om i Lpfö98/16 stycke 2.7.

Mer om oss

Förskolan Månen följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg. Pedagogerna arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär att vi ser våra barn som unika, kompetenta och med en inneboende drivkraft att utforska världen, leka och lära utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Hitta hit

Uppdaterad