ok

Förskolan Månen Loviselundsvägen 26

Loviselundsvägen 26

Visa på karta

Famnen Förskolor KB öppnade år 2006 och har enheter i Blackeberg, Hässelby, Bromsten och Råcksta. Förskolan Månen består av tre avdelningar. Vi arbetar åldersindelat och vårt pedagogiska arbetssätt är inspirerad av Reggio Emilias filosofi.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
43
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar projektinriktat på vår förskola och det betyder att det är barnens frågor och undersökande som står i centrum. Att arbeta med olika projekt ger oss pedagoger möjligheter att fånga upp barnens intresse och göra det möjligt för barnen att påverka sitt lärande och sin utveckling på förskolan. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser. Ett projekt kan pågå under en dag, en vecka eller en heltermin beroende på barnens intresse. För oss är inte slutproduktionen som är viktigt utan vägen dit.

Inne- och utemiljö

För oss fungerar miljön som den tredje pedagogen, det gör att vår inomhus miljö i ständig förändring och utgår helt från den aktuella barngruppens behov och intressen.

Vi har skapat olika stationer som är kopplade till Förskolans läroplan och mål, matematik, språk, drama och rörelse, skapande, bygg och konstruktion. Stationerna finns anpassade på varje avdelning utifrån ålder och intressen.

Kost och måltider

Frukost serveras 7.30-8.00 för de barn som kommit.

Vi erbjuder barnen mat, sallad och frukt från en cateringfirma. Då cateringfirman lagar det mesta av maten från grunden kan vi erbjuda varierad kost och specialkost.

Mellanmål serveras klockan 14.00 till 14.30.

Alla Famnens förskolor är sockerfria.

Mål och vision

Förskolan Månen följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg. Pedagogerna arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär att vi ser våra barn som unika, kompetenta och med en inneboende drivkraft att utforska världen, leka och lära utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Övrigt

Förskolan öppnar klockan 06.30 på avdelningen Solen (1–3 års).

Frukosten serveras på Solen klockan 7.30 till 08.00 för de barn som har kommit.

Barn som kommer efter 8:00 lämnas på sin avdelning och ansluter till de barn som ätit frukost. Där får de välja att leka och skapa vid de olika stationerna till klockan 9.00.

Ute sker det många aktiviteter såsom promenad till skogen för att både träna grovmotorik samtidigt som barnen upplever årstidernas skiftningar.

På samlingen diskuterar vi tillsammans med barnen om varierande ämne som barnen är intresserade av.

Solen äter lunch cirka 11:00, Regnbågen och Stjärnan äter cirka 11:30.

Efter lunchen har vi vilostund, de barn som sover gör det inomhus på madrasser med barnens egna filtar och snuttar.

För de som inte sover erbjuds en lugn stund för återhämtning och lugna aktiviteter från aktivitets tavlan som följd.

Mellanmål serveras klockan 14.00 till 14.30. Efter mellanmålet ger vi barnen möjlighet att arbeta i olika stationer både inne och ute.

Hitta hit

Uppdaterad