Illustration - barn på väg till förskola.

Förskolan Magelungarna

Nykroppagatan 2-4

Visa på karta

Förskolan Magelungarna är en liten Reggio Emilia-inspirerad förskola som ligger centralt i Farsta.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
27
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är en liten förskola med platser för max 25 barn fördelade på två avdelningar. Vi har hög personaltäthet och egen vikarielista, det betyder att ditt barn alltid möts av kända personer.

Vår verksamhet är inspirerad av den italienska Reggio Emilia-pedagogiken och utgår från Läroplanen. Den syftar till att få barnen att upptäcka alla sina inneboende språk och använda sig av alla sina sinnen och sin kropp för att uttrycka det. Vi arbetar mycket med skapande verksamhet och utevistelse och den fria leken är viktiga inslag i vår vardag. Dessutom arbetar vi i projektform och använder oss av naturvetenskap med experiment. Vi tillämpar även utevila för de yngre barnen.

Vi på Magelungarna ser varje barns möjlighet och engagerar oss i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Vi använder oss av appen Tyra där föräldrar har möjlighet att följa barnets utveckling och lärande dagligen.

Inne- och utemiljö

Vi spenderar mycket tid ute där barnen har tillgång till cyklar, balansmaterial, klätterställning och sandlåda. Förskolan ligger nära olika parker och skog, dit tar vi oss minst en gång i veckan. Dessutom har vi en utedag under tidig vår, sommar och tidig höst där vi tar med oss lunch och stannar ute hela dagen.

Vi använder oss av en föräldraaktiv inskolning som innebär att föräldrarna är med hela dagen under inskolningen.

Kost och måltider

Förskolan beställer mat genom cateringföretaget Matomsorg. Det är en liten cateringfirma med hög andel ekologisk samt närodlade råvaror.

Matomsorg beskriver sig såhär: ”Vi tycker att maten i förskolan ska vara inspirerande och erbjuda en stunds välsmakande avkoppling för såväl liten som stor. Vi vill också stimulera till att våga prova nya smaker och maträtter.”

Mål och vision

Vi driver förskolan som ett personalkooperativ, det vill säga att det är personalen som sitter med i styrelsen och styr förskolan. Det är kortare beslutsvägar vilket ger snabbare resultat.

Vi har varit ett föräldrakooperativ och vill därför behålla samarbetet med föräldrarna utan krav på att sköta styrelseuppdrag eller vikarietillsättning. För oss är det viktigt att bara behålla den roliga delen såsom pysselkvällar, fixardagar med mera för föräldrar.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att säkerställa att vi når läroplanens mål, detta gör vi genom appen Tyra. Den pedagogiska dokumentationen används även för det systematiska kvalitetsarbetet.

Mer om oss

Vi använder oss av lärplattor med olika pedagogiska appar på båda avdelningarna. Vi har sagor från Pollyglutt på barnens olika språk och vi använder vår projektor på olika sätt till exempel för sinnesupplevelser i vår kub.

Hitta hit

Uppdaterad