Stor gård med bänkar och lekplats. Ett enplanshus i trä i bakgrunden.

Förskolan Måbär

Måbärsstigen 39

Välkomna till förskolan Måbär som ligger i Hässelby strand nära fina grönområden. Förskolan ingår i Maltesholms förskolor och har sex avdelningar i stora ljusa lokaler samt en stor och spännande gård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
96
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt motto är "Malterholms förskolor är din bästa start i livet". Vi erbjuder en mångsidig, stimulerande, rolig och trygg miljö som ger barnen möjlighet att leka och utveckla nya kunskaper och erfarenheter.

På förskolan Måbär ger vi barnen möjlighet att utveckla sitt tänkande i matematik, naturvetenskap och teknik. Vi arbetar bland annat med experiment från olika ämnesområden så som vatten, ljus och ljud. På sätt ökar vi barnens nyfikenhet, intresse och deras förståelse för naturvetenskap. I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera och projektor. Vi ser digital teknik som ett pedagogiskt verktyg, och barnen är aktiva när de skapar och undersöker med dessa.

Språk, både svenska och modersmål tillhör våra prioriterade områden. Vi jobbar för att skapa en miljö där barnens språkliga och kommunikativa förmåga ökar.

Lärandet sker utifrån barnets behov och förutsättningar, samt deras intressen och verksamhetens mål. För oss är omsorgen om det enskilda barnets behov, fysiskt och känslomässigt, lika viktigt som lärandet.

Vi har ett demokratiskt förhållningssätt, vilket skapar förutsättningar för utveckling av barnens empatiska förmåga och förståelse för alla människors lika värde.

Inne- och utemiljö

Måbär är en förskola med sex avdelningar i stora och ljusa lokaler. Förskolan har en stor och spännande gård, med uppvuxna träd och många lekredskap.

Vi är utomhus varje dag, hur länge varierar med vädret. Vår gård inbjuder till upptäckande och utforskande på många olika sätt. Här får barnen klättra, springa, hoppa, och utmana sin kropp. Vi går även iväg till parker och andra naturområden i vår närmiljö.

Kost och måltider

På förskolan finns en kock som lagar en nyttig och varierad mat. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål, samt frukt mellan måltiderna, varje dag. De äldre barnen tar själva maten från en buffé som dukas upp. En del av maten är ekologisk. Vi följer Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Utifrån mottot "Din bästa start i livet" arbetar förskolan Måbär för att tillsammans med vårdnadshavare lägga grunden för barnens livslånga lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten är lärorik, kreativ, fantasiskapande och ger barnen möjligheter att utveckla nya kunskaper och erfarenheter tillsammans.

Mer om oss

Förskolan har sex avdelningar; Gul, Röd och Blå för de yngre barnen 1–3 år, Grön, Orange och Lila för de äldre barnen 3–5 år.

Hos oss kan alla barn ta del av en professionell kulturaktivitet varje termin, det kan handla om till exempel teater, dramapedagoger som kommer till förskolan, eller en konsert.

Övrigt

Du som förälder är välkomna på regelbundna föräldramöten, där du har möjligheter att tycka till om vår verksamhet bland och där vi också berättar om den pedagogiska verksamheten på förskolan. En gång per läsår blir du inbjuden till utvecklingssamtal då vi pratar om just ditt barn, barnets intressen och barnets utveckling.

Du som ska välja förskola är välkommen att besöka vår förskola. Ring gärna och boka en tid!

Hitta hit

Uppdaterad