Hus, sol, luftballong. Lila

Förskolan MA Vätterosen

Nordmarksvägen 6 A

Visa på karta

Vätterosen är en liten enhet med en egen förskolechef på plats. Med ett positivt förhållningssätt och stimulerande verksamhet främjar vi barnens sociala kompetens. Språkutvecklingen är en mycket viktig del av vår verksamhet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
86
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
http://www.mavatterosen.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Övergripande mål för Förskolan Vätterosen

  • Social och emotionell medvetenhet
  • Språklig kompetens
  • Inspirerande arbetsmiljö
  • Gemensamt ansvar för individuellt lärande

Förskolan är uppdelad på fyra 1–4 års hemvister, Nyponrosen, Solrosen och Näckrosen som ligger på övervåningen i vita huset samt Maskrosen som ligger på bottenvåningen i röda huset samt en 5 års hemvist, Humlan som är på övervåningen i röda huset.

Det är barnen som är huvudpersoner i sina liv där förskolans pedagoger har den stora förmånen att vara barnens reskamrater under förskoleåren. Barnen på förskolan Vätterosen möter pedagoger som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vätterosens förskola är en plats som har att göra med barnens rättigheter, där vi tillsammans lär, utforskar och förundras.

Förskolan arbetar projektinriktat där vi planerar verksamheten utifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Barnets utveckling och lärande följs upp av pedagoger, föräldrar och barnet i arbetet med pedagogisk dokumentation och barnets portfolio. Syftet med portfolion är att visa på barnens utveckling och lärande, varje barns portfolio innehåller dokumentation över olika förmågor, kunskaper och lärande som barnen utvecklar.

Inne- och utemiljö

Förskolans pedagogiska miljö ska väcka nyfikenhet och lust till lärande. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar arbetet på Vätterosen. En viktig del i detta är den individuella inskolningen som också är föräldraaktiv. Lokalerna är vackert belägna i ett grönområde på en sluttning mot sjön Magelungen och förskolan har en stor gård som stimulerar både de fin- och grovmotoriska förmågorna hos barnen.

Kost och måltider

Köket på Vätterosen är ett tillagningskök där vi lagar det mesta från grunden, både till frukost, lunch och mellanmål. Vi serverar alltid minst fem olika sorters grönsaker till måltiderna. Pedagogerna är en rollmodell för barnen vid måltiderna där det planeras en pedagogisk stund kring matsituationer. Detta kan exempelvis visa sig genom samtal om vad maten innehåller, var grönsakerna kommer ifrån eller hur maten tillagas.

Mål och vision

Företagets vision är att Vätterosen ska vara kundens naturliga förstahandsval för barn mellan 1–12 år.

På Förskolan Vätterosen ser vi alltid till barnet och familjens bästa. Vi tar tillvara på de erfarenheter och kunskaper en familj har när de börjar hos oss på Vätterosen. Detta kan vara allt från ”Världens mat”-kvällar där alla familjer på en avdelning får ta med sig någonting att äta till en gemensam knytismiddag, att kartlägga barnets tidiga litteracitet eller ta vara på den mångkultur som finns i vårt samhälle. Detta för att skapa så hög trivselfaktor som möjligt där både barnets och familjens trygghet och trivsel på förskolan står högt.

Vi arbetar för en jämställd förskola där vi ser varje barn som en individ och utgår i undervisningen efter hens och gruppens behov. Pedagogerna får kontinuerligt fortbildning för att vi ska ligga i framkant gällande forskning, beprövad erfarenhet och nya rön.

För att barnen på Vätterosen ska få den bästa pedagogiska verksamheten är det minst en legitimerad förskollärare som ansvarar för undervisningen på varje avdelning. Alla förskollärare träffas en dag i veckan för gemensam och kontinuerlig fortbildning och planering av verksamheten. Vid dessa tillfällen ersätts alltid deras tid med en vikarie.

Förskolan arbetar med inspiration från Nya Zeeland där en kreativ arbetsmiljö, ett utforskande arbetssätt, ett positivt förhållningssätt och en hög tilltro till barnens olika förmågor är vägledande i arbetet.

Mer om oss

På varje avdelning finns ett brett utbud av lekmaterial anpassat efter barnens intressen. Det finns lärplattor på varje avdelning som både barn och pedagoger använder till både pedagogisk dokumentation, fördjupade lärstunder samt pedagogiska spel och appar. Vi använder oss även av Active Board och projektorer.

Hitta hit

Uppdaterad