Förskolans gård

Förskolan Lyckostugan

Langelandsgatan 41

Visa på karta

Förskolan Lyckostugan har plats för 34 barn fördelat på tre avdelningar: Solen (1-2 år) Stjärnan (2-3 år) och Satelliten (3-5 år).Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
http://www.christinasforskolor.se/lyckostugan

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hela förskolan utvecklar och tillämpar en pedagogik ur ett holistiskt perspektiv. Det vill säga ett helhetsperspektiv där huvud, kropp och själ ska må bra vilket vi anser viktigt för att barnen ska kunna tillgodogöra sig kunskap och sociala färdigheter. Vi vill att barnen ska utveckla en god självkänsla och ett gott självförtroende genom tron på sin egen förmåga och kunna uttrycka sin vilja och sina känslor. Vi vill att alla barn ska känna sig delaktiga och respekterade utifrån sina behov och förutsättningar och att alla barn ska känna sitt och andras värde.

Inne- och utemiljö

Förskolan har två gårdar, där finns sandlåda med lekredskap och material för bygg- och konstruktionslek, bollspel, vattenlek och skapande. Vi har en pallkrage och blomlådor där vi odlar grönsaker och blommor med barnen. De flesta förmiddagarna i veckan går vi till närbelägna parker och skogsområden. Varje grupp har sin avdelning och den är uppdelad/utformad i sju olika områden; bygg och konstruktion, matematik, läs och språk, naturvetenskap, teknik, hemvrå och modersmål och mångfald.

Kost och måltider

Vår mat lagas av vårt cateringkök som dagligen levererar god, näringsriktig och vällagad lunch. Måltiderna ska vara en positiv upplevelse, där kroppen får i sig den näring den behöver. Det ska också vara en tid för trevlig samvaro och samtal mellan barn-barn, barn-pedagoger och pedagoger-barn. Vår kost består av fisk och vegetarisk mat och vi strävar efter att all mat som serveras ska vara ekologisk. Vi har självklart specialkost för de barn som har olika matallergier.

Mål och vision

Vår vision är att alla barn som går på vår förskola ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende. De ska känna tillit till sin egen förmåga och känna lust och vara nyfikna på att lära sig nya saker. Vi vill ge alla barn en så bra start som möjligt i livet när det gäller kost och hälsa. Att det ska råda en positiv och harmonisk stämning på förskolan så att det blir en utvecklande och tillåtande miljö för både barn och vuxna.

För att uppnå målen i läroplanen arbetar vi aktivt med Stockholms stads kvalitetsindikator, ett självvärderingsverktyg för hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i både pedagogiska och organisatoriska sammanhang. Det är viktigt att vårt arbete leder till en utveckling av det pedagogiska arbetet. Genom dokumentation (i ord och bild) synliggörs förskolans verksamhet och blir ett underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet där all personal är delaktig. Föräldrarna är delaktiga i utveckling och förbättringsarbetet genom de utvecklingssamtal vi har varje termin, föräldramöten och genom sina synpunkter på vår verksamhet i Stockholms stads brukarundersökning.

Särskilt stöd och behov

Vår verksamhet inkluderar alla barn. Alla barn har rätt att få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna utvecklas på bästa sätt. I de fall ett barn behöver extra stöd i sin utveckling har vi ett nära samarbete med föräldrarna. Vi skriver en handlingsplan tillsammans med dem som vi kontinuerligt följer upp och vid behov finns det även möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp hos Utbildningsförvaltningen.

Mer om oss

Alla avdelningar har tillgång till Ipads med olika lär-appar där barnen kan utveckla sina kunskaper i till exempel matematik, logiskt tänkande, naturvetenskap, språk och ordförståelse.

Vi använder oss av Poly Glutt som är en uppläsningstjänst som ger barnen tillgång till böcker upplästa på 60 olika språk.

Vi använder Tyra som informationskanal mellan förskola och föräldrar och som dokumentationsverktyg i vårt pedagogiska arbete med barnen.

Hitta hit

Uppdaterad