Luxvikens gård

Förskolan Luxviken

Primusgatan 57

Välkommen till förskolan Luxviken som ligger på Lilla Essingen. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att barnen har en inneboende lust och nyfikenhet att lära.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
6,2
Andel legitimerade förskollärare
34 %
Webbplats
https://www.facebook.com/luxviken.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Luxviken arbetar vi utforskande i projekt där barnens intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att de har en inneboende lust och nyfikenhet att lära. Med hjälp av genomtänkta och utmanande pedagogiska miljöer anpassade efter barnens ålder och behov vill vi möjliggöra barnens samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande. Leken får stort utrymme i vår verksamhet.

Vi ser också värdegrundsarbetet som en av våra viktigaste uppgifter där vi arbetar med gruppkänsla, empati och att vara en bra kompis. Alla förskolor arbetar utifrån diskrimineringslagen och formulerar en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där barnens lärprocesser synliggörs och dokumenteras.

Samverkan med familjerna är en viktig del i vårt arbete. Vi bjuder bland annat in till verksamhetsbesök för vårdnadshavare, utvecklingssamtal, luciafirande och projektvisning.

Inne- och utemiljö

Vi finns i ljusa lokaler där vi har en egen kuperad och spännande gård med bland annat en vattenbana som inbjuder till utforskande. Våra pedagogiska miljöer är en spegling av den människosyn och kunskapssyn som ska råda på Kungsholmens kommunala förskolor. Miljöerna inne och ute utformas till estetiska platser som uppmuntrar till möten och samarbete mellan barn, pedagoger och material. De pedagogiska miljöerna och materialet präglas av många möjligheter som berikar och lockar till utforskande.

Kost och måltider

Kungsholmens kommunala förskolor arbetar efter en gedigen måltidsstrategi. Förskolans egna kock serverar vällagad mat med riktiga råvaror, lagad från grunden med omsorg och engagemang. Vi erbjuder barnen en god, nyttig och säker mat. Genom maten vill vi bidra till att grundlägga en bra start i livet med en hälsosam och hållbar livsstil.

Mål och vision

På Luxviken, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi är ute dagligen på vår fina kuperade gård och besöker ofta näraliggande grönområden. Luxviken har en lång tradition av nöjda vårdnadshavare och vi får goda resultat i alla våra kvalitetsundersökningar.

Hos oss arbetar pedagogerna nära barnen i kreativa miljöer. Tillsammans med barnen är vi aktiva för hållbarhet. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Är du nyfiken på förskolan Luxviken? Då är du välkommen att besöka oss när vi har visning. Följande datum klockan 09.30–10.00 är det visning:

  • 25 januari
  • 21 mars
  • 25 april
  • 23 maj

Anmäl dig genom att mejla till:

E-post: luxviken.kungsholmen@edu.stockholm.se

Erasmus-samarbete med Island

Förskolan Luxviken ingår i ett Erasmus-samarbete med förskolor från Island från höstterminen 2023 till vårterminen 2025.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad