Luxvikens gård

Förskolan Luxviken

Primusgatan 57

Visa på karta

Välkommen till förskolan Luxviken som ligger på Lilla Essingen. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att barnen har en inneboende lust och nyfikenhet att lära.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
27 %
Webbplats
https://www.facebook.com/luxviken.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Luxviken arbetar vi utforskande i projekt där barnens intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att de har en inneboende lust och nyfikenhet att lära. Med hjälp av genomtänkta och utmanande pedagogiska miljöer anpassade efter barnens ålder och behov vill vi möjliggöra barnens samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande.

Vår verksamhet och barnens utvecklingsprocesser synliggörs genom observation och pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Vi ser också värdegrundsarbetet som en av våra viktigaste uppgifter där vi arbetar med gruppkänsla, empati och att vara en bra kompis. Samverkan med familjerna är en viktig del i vårt arbete. Vi bjuder bland annat in till verksamhetsbesök för vårdnadshavare, luciafirande och projektvisning.

Inne- och utemiljö

Vi finns i ljusa lokaler och har en egen kuperad och spännande gård med bland annat en vattenbana som inbjuder till utforskande. Våra pedagogiska miljöer är en spegling av den människosyn och kunskapssyn som ska råda på vår förskola. Miljöerna inne och ute utformas till estetiska platser som uppmuntrar till möten och samarbete mellan barnen, pedagoger och material. De pedagogiska miljöerna och materialet präglas av många erbjudanden och möjligheter som berikar och lockar till utforskande.

Kost och måltider

Vår egen kock lagar ekologisk mat på plats.

Mål och vision

På Luxviken, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi är ute dagligen på vår fina kuperade gård och besöker ofta näraliggande grönområden. Luxviken har en lång tradition av nöjda vårdnadshavare och vi får goda resultat i alla våra kvalitetsundersökningar.

Hos oss arbetar pedagogerna nära barnen i kreativa miljöer. Tillsammans med barnen är vi aktiva för hållbarhet. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Vi har visningar allt eftersom på fredagar under terminens gång. Se vår Facebook-sida för mer information gällande kommande visningar.

Hitta hit

Uppdaterad