Ett gult enplanshus med en solig gård.

Förskolan Lönneberga

Astrakangatan 106, 165 52 Hässelby

Visa på karta

Välkommen till förskolan Lönneberga. På Lönneberga hittar du avdelningarna Ida och Emil för barn i åldern 1–5 år. Förskolan har ljusa lokaler och en stor fin gård. Lönneberga ingår i Hässelbygårds förskolors enhet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Under året fokuserar vi på naturvetenskap samt språk och kommunikation. På båda avdelningarna finns pedagoger med utbildning i NTA (Natur och teknik för alla) vilket innebär att barnen experimenterar och drar slutsatser i teman som handlar om luft, vatten, ljud och ljus. Förskolan arbetar också med "Före Bornholmsmodellen" som är ett språkutvecklande arbetssätt som genom högläsning, berättande och språklekar utvecklar barnens språk samtidigt som det är lustfyllt och roligt. Barnen ges också möjligheter till egna och professionella kulturupplevelser.

Vi utgår från barnens intressen och idéer i de olika teman vi arbetar med och vi dokumenterar det gemensamma arbetet. Vi arbetar för ett gott samarbete med föräldrar där vi tror att ömsesidig respekt och förståelse för varandra är grunden för det goda samarbetet. Vi bjuder in till olika sammankomster såsom föräldramöten, öppet hus, firande av traditioner och utvecklingssamtal där vi har trevligt ihop och/eller utbyter tankar, upplevelser och information.

Inne- och utemiljö

Förskolan har fina ljusa lokaler där barnen är delaktiga och har inflytande över såväl miljöer som material. Miljöerna är därför föränderliga. Gården är stor och ligger i direkt anslutning till en skog. Det finns möjligheter till många olika aktiviteter som lek, klättra, cykla, måla, vattenlek odla och så vidare.

Kost och måltider

I köket arbetar ett ekonomibiträde som ansvarar för planering och tillagning av måltiderna. Maten lagas från grunden och målet är att uppnå 70 procent ekologiska livsmedel. Livsmedelverkets rekommendationer "Bra mat i förskolan" och Stockholms stads måltidsstrategi är vägledande.

Mål och vision

Vår vision är: "Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!"

Barnen erbjuds meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärorikt att vara. Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten och barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld. Vi vill ge barnen en lustfylld och lärorik tid med människans lika värde i fokus.

När ett barn lämnar oss för att börja skolan ska barnet ha fått livsviktig kunskap från vår utbildning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig nästa utbildningssteg. Vi vill att barnet ska minnas sin barndom hos oss med glädje.

Hitta hit

Uppdaterad