Ett gult enplanshus med en solig gård.

Förskolan Lönneberga

Astrakangatan 106

Välkommen till förskolan Lönneberga som ingår i Hässelbygårds förskoleenhet. På Lönneberga finns det två avdelningar för barn i åldern 1–5 år, Ida och Emil. Vi har ljusa lokaler och en stor gård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Under året fokuserar vi på naturvetenskap samt språk och kommunikation. På båda avdelningarna finns pedagoger med utbildning i NTA (Natur och teknik för alla) vilket innebär att barnen experimenterar och drar slutsatser i teman som handlar om luft, vatten, ljud och ljus. Förskolan arbetar också med "Före Bornholmsmodellen" som är ett språkutvecklande arbetssätt som genom högläsning, berättande och språklekar utvecklar barnens språk samtidigt som det är lustfyllt och roligt. Barnen ges också möjligheter till egna och professionella kulturupplevelser.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad för sitt fina miljöarbete. Vi utgår från barnens intressen och idéer i de olika teman vi arbetar med och vi dokumenterar det gemensamma arbetet på förskolan där du som förälder kan ta del av det. Vi eftersträvar ett gott samarbete med er föräldrar och därför ska alla få ett professionellt bemötande och känna sig trygga med att framföra sina synpunkter. Vi bjuder in till olika sammankomster såsom föräldramöten, sommarfest och erbjuder utvecklingssamtal.

Inne- och utemiljö

Förskolan har fina ljusa lokaler där barnen är delaktiga och har inflytande över såväl miljöer som material. Miljöerna är därför föränderliga. Gården är stor och ligger i direkt anslutning till en skog. Det finns möjligheter till många olika aktiviteter som lek, klättra, cykla, måla, vattenlek odla och så vidare.

Kost och måltider

I köket arbetar ett ekonomibiträde som ansvarar för planering och tillagning av måltiderna. Livsmedelverkets rekommendationer, "Bra mat i förskolan" är vägledande. Andel ekologiska livsmedel uppgår till cirka 40 procent.

Mål och vision

Vår vision är: "Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!"

Vårt pedagogiska ställningstagande är:

  • Barnen erbjuds meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärande att vara.
  • Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten.
  • Barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld.

Hitta hit

Uppdaterad