Lekplats

Förskolan Lokatten

Svandammsvägen 34

Visa på karta

Vi är belägna i lugna Midsommarkransen. Vi arbetar utifrån läroplanen och Stockholms stads styrdokument med målsättningen att ge varje barn utrymme att utvecklas till en självständig, kreativ, och ansvarsfull individ.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
https://www.academicaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Academica Förskolan Lokatten följer den nationella läroplanen, Lpfö18 samt Stockholms stads förskoleplan. Vi arbetar med att konkretisera läroplanens alla mål genom en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och arbetssätt. Vi erbjuder föränderliga och spännande lärmiljöer som anpassas efter barnens intressen och arbetar mycket i små grupper för att varje barn ska få höras och synas i verksamheten. Allt vårt pedagogiska material finns på barnens nivå så att de själva kan ta för sig av till exempel skapande material, böcker, bygg och konstruktion material med mera.

Vi verkar för hållbar utveckling och pedagogerna är utbildade i vikten av att hos barnen tidigt grundlägga en sund livsstil, att förmedla vikten av att värna om vår miljö och vanan att vara fysiskt aktiv i vardagen. Detta innebär att vi har en kostpolicy på förskolan och vi väljer hälsosamma produkter till varje måltid. Vi vistas ute i naturen och i närområdet varje dag under hela året, då vi tror på att ge barnen positiva naturupplevelse och att få möjlighet att utforska naturen och närliggande omgivningar tillsammans med medforskande pedagoger.

Vi betonar vikten av samverkan med hemmet och den dagliga kontakten med er föräldrar. Vi välkomnar alla föräldrar att delta i verksamheten. Vi har olika forum där föräldrar har möjlighet att bli delaktiga, till exempel föräldramöten, föräldraråd, utflykter och fester. Allt för att samverkan mellan pedagoger och föräldrar ska stärkas.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar utifrån principen om ett allsidigt lärande som sker med både kropp och knopp. Vi gör regelbundet utflykter till olika parker och andra spännande och lärorika miljöer både i vårt närområde och längre bort från förskolan. Vi tar även del av Stockholms rika kulturutbud som museer, utställningar, konserter och musikevenemang och andra upplevelser samt besöker regelbundet bibliotek och simhall.

Kost och måltider

Vi har lunchcatering från en cateringfirma som levererar god och nylagad mat och grönsaker till oss varje dag. Vi erbjuder likvärdig specialkost från samma firma för de som behöver. På förskolan tillreder vi frukost samt mellanmål i vårt kök och serverar frukt och grönsaker under dagen.

Vi sopsorterar allt vårt avfall tillsammans med barnen och komposterar matavfallet till Stockholms stads matåtervinning.

Mål och vision

”Vår vision är att pedagoger, barn och vårdnadshavare tillsammans skapar en trygg, jämlik, lustfylld och kreativ lärandemiljö där vi utforskar och utmanar oss i det livslånga lärandet och ser våra olikheter som en tillgång för varandra”

På Academica Förskolan Lokatten arbetar vi med barnen och läroplanen i fokus. Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete där vi genom pedagogisk dokumentation följer varje barns lärande och utveckling. Vi organiserar vår verksamhet utifrån de projekt som barnen visar intresse för. Vi arbetar i mindre projektgrupper där vi utgår från barnens intressen och utforskar olika spännande ämnesområden tillsammans med barnen. Vi arbetar mycket med barnens delaktighet och inflytande i allt vi gör och har bland annat barnråd regelbundet där barnens egna idéer och reflektioner tas tillvara för att sedan omsättas praktiskt i verksamheten. I den dagliga verksamheten förekommer många varierande aktiviteter som till exempel rita, måla, pyssla, sjunga, dansa, yoga, baka bröd med mera. Vi använder även barnens lek som ett redskap i vårt pedagogiska arbete och vi värde sätter leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Varje vecka besöker vi även ett av barnens länder i vårt kulturella projekt ”Lilla Resenären”. Det är ett mycket uppskattat projekt som är en del av vårt interkulturella arbetssätt.

Mer om oss

Det speciella med Förskolan Lokatten är att vi är en liten förskola som arbetar i mindre grupper istället för avdelningar. Detta bidrar till att barnen känner en trygghet till samtliga pedagoger samt att de små och stora barnen dagligen möter varandra i verksamheten. De yngre barnen tar intryck och lär sig av de äldre barnen, och de äldre barnen lär sig att värna om sina mindre vänner och ta hänsyn till dem.

Du och ditt barn är alltid hjärtligt välkomna till oss på Academica Förskolan Lokatten!

Övrigt

Vi har hög personaltäthet med fem heltidsanställda pedagoger.

Hitta hit

Uppdaterad