Låg tegelbyggnad med med gård och förråd utanför.

Förskolan Lilla Gärdet

Valhallavägen 179

Förskolan Lilla Gärdet är en liten förskola som ligger centralt i stora ljusa lokaler på Östermalm/Gärdet i nära anslutning till Gärdesskolan och har en stor egen gård med plats för naturupplevelser och grovmotoriska lekar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lilla Gärdet ligger i en fristående tegelbyggnad intill Valhallavägen – nära till grönområden runt om på Östermalm, Gärdet och Djurgården som vi utnyttjar flera gånger i veckan då vi går iväg ut i mindre projektgrupper och större.

Förskolan har två stora avdelningar, en gemensam matsal, ett bibliotek och ateljé.

Den gemensamma ateljén som är full av återbruksmaterial ligger i nära anslutning till gården, med öppen dörr under morgon och eftermiddag – så att barnen kan ha undervisning både ute och inne.

Engagemang och vilja att utvecklas utmärker våra utbildade pedagoger och lärandet pågår i allt vi gör, från den fria leken till projekt där barn och pedagoger utforskar och upptäcker saker tillsammans.

Språket är grunden till en trygg utveckling för alla barn. Att ha ett språk och att kunna kommunicera med andra är en förutsättning för att förstå sin omvärld, stärka sin självkänsla och interagera med andra. Vi på Lilla Gärdet arbetar därför med språkutvecklande aktiviteter för att stärka både kommunikationsförmågan samt läs- och skrivutvecklingen.

Högläsning och möjligheten till varierad litteratur är viktiga delar för språkstimulansen. Vi har tillgång till rik och varierad barnlitteratur för alla åldrar i vårt bibliotek och i vår lärmiljö finns tillgängligt material som både stimulerar och utvecklar barns skriftspråk.

Inne- och utemiljö

Vi har en genomtänkt innemiljö med ett rikt och varierat material som bjuder in till ett utforskande och lekfullt lärande.

Våra lärmiljöer behöver inte vara bundna till rum, utan är flexibla och utgår från barnens behov och utforskande. Hos oss får pedagogerna möjlighet att förvandla varje miljö till en lärmiljö.

Att ha en egen stor gård i innerstan är något unikt och vi har lika mycket undervisning utomhus som inomhus. Vi har egna odlingslådor där vi planterar och skördar egna grönsaker.

Kost och måltider

Barn och pedagoger äter alla måltider i förskolans matsal. Matsalen är placerad i mitten av byggnaden med stort ljusinsläpp. Barnen hjälps åt att duka fram och av i matsalen samtidigt som projekt på båda avdelningarna kan fortgå utan avbrott från just att ta undan det man håller på med och duka för måltid.

Från januari 2023 använder vi cateringföretaget Matomsorg som lagar mat från grunden med fina råvaror och inga onödiga tillsatser.

Mål och vision

Vi vill att våra barn och vårdnadshavare ska vara trygga och känna glädje över att vara en del av Lilla Gärdet.

För att uppnå detta lägger vi stor vikt vid att bygga relationer med varje familj utifrån den dagliga kontakten samt vid introduktionen som ny på förskolan. Vi använder oss även av förskoleappen TYRA. Där får alla vårdnadshavare tydlig dokumentation om vad vi arbetar med på avdelningen samt uppdateringar om sitt egna barn i en portfolio. Detta är en del av vårt trygghetsarbete, att skapa delaktighet genom insyn. Vi har även samverkansforum där våra vårdnadshavare ges ytterligare möjlighet till delaktighet och inflytande.

Vårt systematiska kvalitetsarbete, där vi planerar och utvärderar vår verksamhet utifrån läroplanen, synliggör utvecklingsområden samt leder oss fram i vårt arbete. Målet är att ha en förskola av hög kvalitet där både barn och vårdnadshavare känner tillit och glädje!

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar vår verksamhet efter barnens behov och erbjuder särskilt stöd till de barn som vi, i konsultation med andra professioner, anser att barnet behöver.

Hitta hit

Uppdaterad