Förskolans parkliknande gård och lekplats en sommardag.

Förskolan Lilla Björnen

Lagerlöfsgatan 5

Välkommen till förskolan Lilla Björnen som har en fantastisk stor gård där det växer körsbär, äpplen, plommon, hallon, ekar och kastanjeträd. Där finns även odlingslådor, sandlådor, rutschkanor, byggpodier, lekstuga, lekbåt samt stora ytor för lek.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
67
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
36 %
Webbplats
https://www.facebook.com/lillabjornen.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola har en värdegrund som bygger på ett demokratisk förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn och respekt utgör hörnstenarna. Utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära grunden i den pedagogiska verksamheten. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan, Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden (gällande människosyn, kunskapssyn, pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer och utforskande förhållningssätt), vår verksamhetsplan, likabehandlingsplan och FNs barnkonvention.

Vi hämtar även mycket inspiration från Reggio Emilia-filosofin, främst gällande barnsyn och tankar om barns kompetens och det projektinriktade arbetssättet. Omvärldsbevakning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

I våra förskolors lärandemiljöer, med plats för lek, socialt samspel, utforskande och skapande och där även digitala verktyg och medier är viktiga inslag, blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vill tillsammans med barnen erövra alla de möjligheter de digitala verktygen erbjuder och vi använder oss av datorer, läsplattor och projektorer både i den dagliga verksamheten och i projektarbeten.

Inne- och utemiljö

Vi vill att barnen ska få tillgång till en miljö där materialet lockar till ett nyfiket utforskande och där barnen blir kompetenta i miljöns utformning och materialets tillgänglighet. Vi har en fantastisk lättillgänglig stor gård där det idag växer körsbär, äpplen, plommon, hallon, ekar och kastanjeträd. Där finns även odlingslådor, sandlådor, rutschkanor, byggpodier, en lekstuga, en lekbåt samt stora ytor för lek och andra aktiviteter.

Kost och måltider

Maten på Lilla Björnen tillagas i eget kök, med en stor andel ekologiska råvaror. Två gånger i veckan serveras vegetarisk lunch.

Mål och vision

På Lilla Björnen, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi ligger i ett fristående hus vid Rålambshovsparken och har en stor och lekvänlig gård. Våra engagerade pedagoger tar tillvara på barnens tankar, kreativitet och fantasi och utmanar dem i deras lärande.

För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Förskolan lägger grunden till ett demokratiskt medborgarskap, ett livslångt lärande och en tro på den egna förmågan. Vi lägger stor vikt vid att stärka barnens identitet och därigenom deras självkänsla. Det är viktigt för oss att trygghet och omsorg om barnen liksom tolerans, förståelse för olikhet och respekt för andra är tongivande i våra verksamheter.


Hitta hit

Uppdaterad