Ett enplanshus i trä, med stor gård i en backe. På gården finns sandlådor, stora träd, rutschkana och bänkar.

Förskolan Lekrummet

Melongatan 24

Välkommen till förskolan Lekrummet! Förskolan har tre avdelningar, Bollen för barn mellan 1 och 3 år, Gunghästen och Tåget för barn mellan 3 och 5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Lekrummet har en mångsidig, stimulerande, rolig och trygg miljö som ger barnen möjlighet att utveckla nya kunskaper och erfarenheter. Barnen får möjlighet att utveckla sitt tänkande i matematik, naturvetenskap och digital teknik. Vi arbetar bland annat med experiment från olika ämnesområden så som vatten, ljus och ljud. På så sätt ökar vi barnens nyfikenhet, intresse och deras förståelse för naturvetenskap. I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik som lärplatta, dator, kamera och projektor. Barnen är aktiva och skapar och undersöker med hjälp av digital teknik. Ett exempel på de många digitala redskap vi använder är mikroskop kopplade till datorer för att studera väldigt små objekt som hårstrån, delar av växter och små kryp.

Barnen får också prova spännande sätt att vara kreativa, bland annat gör vi fantasifulla filmer med roliga bakgrunder.

Även språk, både svenska och modersmål, tillhör våra prioriterade områden. Vi arbetar aktivt för skapa en miljö där barnens språkliga och kommunikativa förmåga ökar.

Förskolan strävar efter ett demokratiskt förhållningssätt, vilket skapar förutsättningar för utveckling av barnens empatiska förmåga och förståelsen för alla människors lika värde. Barnen på förskolan är delaktiga och har inflytande i sin vardag genom att de kan välja aktiviteter, lek och ämnesområden de vill utforska.

Inne- och utemiljö

Förskolan finns i ett enplanshus med många mindre rum med tydliga lekmiljöer som lockar till lek och utforskande. Det finns rikligt med pedagogiskt material för skapande och undersökande. Ett exempel är magnetiska former för att utforska magnetism.

Förskolan har en stor gård med en spännande naturtomt. Den inbjuder till upptäckande och utforskande på många olika sätt. Vi är utomhus varje dag och går ofta iväg till parker och andra naturområden.

Kost och måltider

På förskolan finns en egen kock som lagar maten. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål samt frukt mellan måltiderna varje dag. De äldre barnen tar själva maten från en buffé som dukas upp i vår matsal. Cirka 50 procent av maten är ekologisk. Vi följer Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Utifrån vårt motto "Din bästa start i livet" arbetar förskolan Lekrummet för att tillsammans med vårdnadshavare lägga grunden för barnens livslånga lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten är lärorik, kreativ, fantasiskapande och ger barnen möjlighet att utveckla nya kunskaper och erfarenheter tillsammans.

Mer om oss

Förskolan ingår i enheten Maltesholms förskolor.

Övrigt

Du som förälder har möjligheter att tycka till om vår verksamhet bland annat via regelbundna föräldramöten, där vi också berättar om den pedagogiska verksamheten på förskolan. En gång per läsår bjuder vi in till utvecklingssamtal då vi pratar om just ditt barn, barnets intressen och utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad