Illustration - barn påväg till förskolan

Förskolan Leko

Rehnsgatan 3

Föräldrakooperativ med 25 barn och fem pedagoger. Barnen är indelade i två grupper, efter ålder. Vi arbetar med lärande, delaktighet, uppföljning och utvärdering utifrån läroplanen för förskolan. Vi gör ofta utflykter till parken eller skogen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
80 %
Webbplats
http://www.forskolanleko.se/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Leko lägger vi stor vikt vid kvalitet och omsorg. Barnen ges möjlighet att påverka och ha inflytande över sin vardag på förskolan. För att barnen ska få så mycket som möjligt av rörelse och uteverksamhet går vi ofta iväg till skogen och närliggande parker där barnen får leka och lära. Vi använder oss av stadens stora kulturutbud och besöker teatrar och museer flera gånger varje termin. Hög personaltäthet och ett lyhört och positivt klimat gör barnen trygga och får de att trivas. På Leko är en gemensam värdegrund viktig. Vi utgår ifrån att alla, barn och vuxna, är unika och bemöter varandra med respekt. Vi ser barnen som kompetenta individer och vår uppgift som pedagoger är att stödja och utmana barnens färdigheter och kunskap. Förskola och hem har en tydlig och engagerad kommunikation. Leko är ett föräldrakooperativ och drivs av en styrelse av föräldrar. Det finns inga krav på andra arbetsinsatser från föräldrar men du är välkommen att vara delaktig i verksamheten och samverka med personalen för en bra, rolig och lärande förskola för barnen på Leko.

Inne- och utemiljö

På Leko har barnen en stimulerande, rolig och lärande inomhusmiljö där de fritt ska kunna välja att leka i olika lekhörnor. Leko består av flera stora rum och ett par mindre som vi tillsammans utformar i pedagogiska lärmiljöer för att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi har även tillgång till en innergård med sandlåda, cyklar och annan utelek som blir till en viktig lärmiljö för barnen.

Kost och måltider

I vårt kök har vi till lunch catering med garanterat svenskt kött. Vi ordnar mellanmål till barnen med stort inslag av ekologiska och närproducerade varor. Vi ser till att alla barn får mat som är anpassad till eventuella allergier, eller andra behov som exempelvis etiska, religiösa med mera.

Mål och vision

Vi på Leko vill skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för alla barn att växa i. Vi som arbetar här är erfarna och närvarande pedagoger som alla finns här för barnens skull. För att nå läroplanens mål, följa skollagen och vår egen verksamhetsplan så har vi regelbundna personalmöten där vi utvärderar och reflekterar runt vårt arbete. Vi erbjuds regelbunden fortbildning, tar del av ny forskning om förskolan som vi samtalar om och ser hur det hjälper oss att utveckla Lekos verksamhet. Våra ledord är "för BARNENS bästa". Det bästa betyg vår verksamhet kan få är att alla barn och föräldrar kommer med glädje till Leko.

Hitta hit

Uppdaterad