Lek i sandlådan en regnig dag: leksakslastbilar, spadar, galonkläder.

Förskolan Leendet

Franzéngatan 79

Visa på karta

Välkommen till förskolan Leendet på västra Kungsholmen, nära Hornsbergs strand. Förskolan har en egen kock som lagar all mat från grunden med mycket ekologiska råvaror, så att ditt barn får bra energi för hela dagen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
44 %
Webbplats
https://www.facebook.com/leendet.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en mycket aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Vi arbetar medvetet för en hållbar utveckling tillsammans med barnen, genom att skapa olika möjligheter för att mötas kring hållbarhet i meningsfulla sammanhang. Vår viktigaste uppgift är att inge hopp och framtidstro och att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan.

Vårt mål är att öka medvetenheten och att förstärka hur allt är förbundet med varandra gällande hållbarhetsfrågor. Praktiskt kan detta arbete handla om källsortering, återbruksmaterial, skräpplockardag, kunskap om kretslopp, naturupplevelser och arbete med olika naturmaterial.

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera och projektor. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner och aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Förskolan Leendet ligger på bottenplan i ett bostadsrättshus med stora ljusa lokaler samt egen förskolegård som är helt anpassad för förskolans verksamhet. Innemiljön är mycket fin med moderna stora lokaler som inbjuder till nyfikenhet, lek och utveckling.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar all mat från grunden med mycket ekologiska råvaror, så att ditt barn får bra energi för hela dagen.

Mål och vision

På Leendet, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Ett par minuter bort ligger grönområdet runt Kristinebergs IP, där barnen snabbt känner sig hemma. Förskolan ligger i platsbyggda och moderna lokaler med egen gård.

Leendets pedagoger arbetar nära ditt barn i en skapande och pedagogisk miljö. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Föräldravisning

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har sista måndagen i månaden klockan 09:30–10.00.

Våra pedagoger Åsa och Maria tar emot er och visar runt.

Telefon: 08 508 08 652

Varmt välkomna!

Övrigt

Leendet tillhör Hornsbergs förskoleområde som även utgörs av förskolorna Eden, Fröjden, Hagen, Havet, Pärlan och Vågen.

Hitta hit

Uppdaterad