Barn skriver i sand.

Förskolan Läroriket

Vitalisvägen 2

Förskolan Läroriket ligger i mysiga Fredhäll, med närhet till både natur såväl som Stockholms kulturutbud. Vi har plats för 44 barn på 3 avdelningar. På Läroriket är det barnens intressen och behov som styr den pedagogiska verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://www.laroriket.nu/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Läroriket är inspirerad av Maria Montessoris pedagogiska tankar om att sätta barnet i centrum, ha miljöer som inspirerar, att ge barnen både frihet och ansvar samt att hjälpa barnen att hjälpa sig själva. Detta är vår pedagogiska grundtro som vi utgår ifrån.

Vi tror på barnens förmåga att driva sina egna lärprocesser i leken och i utforskandet som sker i våra väl utarbetade lärmiljöer såväl som i naturen. Genom att hjälpa barnen hjälpa sig själva stödjer vi barnen i att bli självständiga i våra dagliga rutiner, såsom påklädning, dukning inför måltid och varsamhet om vår gemensamma miljö. Vi är övertygade om att barn kan, bara vi ger dem de rätta förutsättningarna.

Vår inskolningsform bygger på anknytningsteoretisk forskning och syftar till att skapa trygga relationer mellan barn, pedagog och vårdnadshavare. Tryggheten lägger grunden för barnens kommande år på förskolan och är en förutsättning för lärande, därför lägger vi stort fokus på just detta.

Alla barn är unika vilket ställer krav på lyhörda, engagerade och inkännande pedagoger. Det är vår uppgift att se varje barn och dess individuella behov och intressen.

Inne- och utemiljö

På Läroriket strävar vi efter att ha en levande och föränderlig miljö som utgår från barnens intressen och utmanar dom i deras lek och lärande. I vårt gemensamma sinnesrum får barnen bland annat uppleva lysande kuber, spegelklossar och ljusbord. Med hjälp av en projektor kan barnen själva bestämma om dom besöka ett snölandskap eller kanske ett hav med färgglada fiskar. Avdelningarna är anpassade efter den befintliga barngruppen och erbjuder utmanande aktiviteter utifrån läroplanens olika områden

Kost och måltider

Idag har förskolan samarbete med cateringföretaget Bambam som levererar god mat till förskolan. Varje dag serveras flera olika grönsaker och varje vecka erbjuds barnen vegetariskt, fisk, fågel samt nötkött. Barnen görs delaktiga genom att de får önska maträtter till kommande veckor.

På avdelningarna äter vi pedagogisk måltid vilket innebär att barnen och pedagogerna äter maten tillsammans. Måltiden är en värdefull stund där vi sitter och får en lugn och behaglig stund tillsammans.

Mål och vision

Vår vision är att vi ska vara den tryggaste, roligaste och mest lärorika förskolan på Kungsholmen! För att nå dit arbetar vi med systematiska kvalitetsarbete, där vi planerar och utvärderar vår verksamhet utifrån läroplanens mål samt våra egna prioriterade mål.

För att vi på ett tydligt och systematiskt sätt ska kunna göra våra vårdnadshavare delaktiga i vårt arbete använder vi oss av förskoleappen TYRA. Där får alla vårdnadshavare tydlig dokumentation om vad vi arbetar med på avdelningen samt uppdateringar om sitt egna barn i en portfolio. Detta är en del av vårt trygghetsarbete, att skapa delaktighet genom insyn.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar vår verksamhet efter barnens behov. Vi har till exempel pedagoger som kan kommunicera med tecken som stöd. Vi erbjuder särskilt stöd till de barn som vi, i konsultation med andra professioner, anser att barnet behöver.

Mer om oss

Två gånger per termin har vi visning av förskolan. Du som är intresserad av att ställa ditt barn i kö hos oss är välkommen hit, då vi berättar om vår verksamhet och vad det innebär att ha sitt barn på vår förskola.


De aktuella tiderna för visning kan ni se på www.laroriket.nu eller på vår instagram forskolan_laroriket. Nu under pandemin krävs föranmälan vilket görs till rektor@laroriket.nu

Övrigt

På Läroriket finns 3 avdelningar: Månen, Solen och Stjärnan.

Hos oss ges leken ges stort utrymme, vilket ställer krav på lyhörda, nyfikna och engagerade pedagoger. Vi arbetar aktivt med att ge barnen inflytande och göra dem delaktiga i sin vardag hos oss. Vi vill ge våra barn den tryggaste, roligaste och mest lärorika starten i livet!

Hitta hit

Uppdaterad