Förskolan LÄR

Linnégatan 80

Visa på karta

Förskolan LÄR ligger med Djurgårdens grönska precis runt hörnet. Vi tar emot barn från ett års ålder och barnen stannar hos oss tills de går vidare till förskoleklass i en skola i närområdet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
95
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.skolanlar.nu/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra ledord är glädje, nyfikenhet och kunskap.

LÄRs barn ska på ett lustfyllt sätt och med stor nyfikenhet få med sig de kunskaper och färdigheter som behövs inför framtiden.

På Östermalm är vi lyckligt lottade som innerstadsförskola att ha en stor, fin innergård där barnen kan leka och äta mellanmål när vädret tillåter. Vi sätter även otroligt stort värde på den fantastiska närmiljö som finns omkring oss i form av parker, Djurgårdens grönområden och museer. På förskolan LÄR har vi en uppskattad idrottsklubb för våra 4- och 5-åringar.

Förskolan LÄR utmärks genom sin lärande profil med samlingar för alla barn varje morgon. Detta kombineras med sång, musik och utelek för alla barn varje dag. Alla grupper har sitt eget klassrum och utöver det har vi en ateljé där barnen skapar och målar och en utbildad ateljerista som besöker oss varannan vecka för att ha skapande med våra större barn. Det finns även ett rörelserum där barnen har idrott/gymnastik.

Vår terminsavslutning till julen och sommaren sker i den vackra Oscarskyrkan runt hörnet på Narvavägen.

Inne- och utemiljö

Miljön är viktig på förskolan, både inne och ute. Närheten till naturen och en estetiskt tilltalande innemiljö är kännetecknande för LÄR.

Kost och måltider

Förskolan LÄR satsar på bra mat och goda måltidsvanor. Det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen. Aktiviteter under dagen präglas av ett pedagogiskt syfte, så även måltiderna. Måltiderna ska ge goda vardagsrutiner och bordsvanor samt lära/vänja barnet att steg för steg börja äta allsidigt.

Vi erbjuder fruktstund, lunch och mellanmål. Vår matsedel har en god fördelning av kött, fisk, fågel, korv och vegetariska rätter. Maten levereras av cateringfirman Kleins Skolrestaurang.

Mål och vision

Förskolan LÄR har Läroplanen för förskolan (Lpfö 98- Reviderad 2011) som grund för det pedagogiska arbetet. Förskolan LÄR har utarbetat ett komplement, ”LÄR-Pedagogiken” som innebär i stort att man tillvaratar barns naturliga nyfikenhet och utvecklar deras intresse för eget lärande från tidig ålder. LÄR tillgodoser barns behov av socialt samspel och strävar efter att ge de redskap som behövs för framtiden. Barnen utvecklar tilltro till sig själva och sin egen förmåga och får en grundtrygghet som följer med dem genom livet. Detta sker genom en strukturerad verksamhet under lekfulla former med lärande samlingar i matematik, svenska, engelska, natur och samhällsorienterande ämnen samt rörelse och bild från tidig ålder.

Pedagogiken bygger på att barnen stimuleras till att använda alla sina sinnen och intelligenser för att utvecklas väl. Vi ser barnen som hela individer som måste utvecklas i alla avseenden såväl motoriskt, intellektuellt, kreativt, känslomässigt, viljemässigt, moraliskt som socialt.

Vi följer upp förskolans kvalité som kontinuerligt dokumenteras och följs upp. Vi använder oss av ett verktyg för analys och uppföljning som heter Läroplanen på lådan. Vi använder den genom att pedagogerna inventerar barnens utveckling och lärandeområden. Pedagogiska förhållningssätt och aktiviteter grovplaneras utifrån barngruppens utveckling och lärandeområden.

Hitta hit

Uppdaterad