Illustration, förskolebild

Förskolan Lännäsbacken 5

Lännäsbacken 5

Visa på karta

Vår förskola ligger i Rågsved. Förskolan består av tre avdelningar med tre pedagoger per avdelning. Förskolan ingår i enheten Rågsveds förskolor. Övriga förskolor i enheten är Arken, Ekbacken, Regnbågen, Gökboet. Alla förskolor ligger nära naturen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
0
Antal barn per årsarbetare
0
Andel legitimerade förskollärare
0 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

För barnen är leken livsviktig och vår roll som pedagoger är att skapa de bästa förutsättningarna för att barnen i lekens form ska få bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Barnens intressen styr till stor del innehållet i verksamheten. Vi erbjuder barnen möjlighet till aktiviteter i både större och mindre grupper såväl ute som inne. Dagen är varierad med mat, vila, omsorg, lek, skapande verksamhet, natur, musik, drama, rörelse och sagor.

Vi dokumenterar verksamheten genom barnens egna bilder, fotografier, texter, videofilmer och barnens pärmar.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger nära skog och natur. Våra lokaler är ljusa och vi har en inspirerande inomhusmiljö. Vi har en fin gård och vi har skogen bredvid oss och går vi ofta dit för att utforska och lära. Vi har även flera större lekparker på promenadavstånd.

I vår film kan du se hur vi har det på vår förskola.

Film – Förskolan Lännäsbacken 5

Kost och måltider

På förskolorna har vi utbildade kockar som lagar god och näringsriktig mat varje dag.

Mål och vision

Målet för vår verksamhet är att barnen ska få en lustfylld och lärorik förskoletid samt skapa goda kamratrelationer och möta engagerade pedagoger.

Då samhället ställer höga krav på kommunikativ förmåga och att behärska det svenska språket, arbetar vi för att aktivt stödja och hjälpa alla barn till ett rikt och utvecklat språk, så att de kan kommunicera med andra och uttrycka upplevelser, kunskaper, tankar och känslor.

Vår verksamhet bygger på ett arbetssätt som är språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

Vi har flerspråkig personal på förskolan

Vi pedagoger vill skapa de bästa förutsättningar för barnens lek, utveckling och lärande på förskolan och är därför måna om att erbjuda barnen en utmanande och stimulerande miljö.

Språk och kommunikation genomsyrar hela vår verksamhet och vårt mål är att stärka alla barns språkliga utveckling. Vi strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare och vill att de ska känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan. Vi inbjuder till minst ett utvecklingssamtal per termin. Vi inbjuder också till föräldramöten, gårdsfester, familjemiddagar, föräldrakaffe, firande av traditioner med mera.

Hitta hit

Uppdaterad