Odlingslådor på förskolegården där barnen odlar.

Förskolan Långe Erik

Kärrtorpsvägen 7A

Långe Erik består av fem avdelningar, ett gemensamt torg, bibliotek och en matsal för de äldre barnen. Alla avdelningar har egen ateljé och en rik pedagogisk miljö för ett lekfullt utforskande. Gården består till stor del av natur. Vi har egen kock.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
60 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av den pedagogiska filosofin som utvecklats på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenheter, intressen och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat där fantasi, humor tillsammans med en mångfald av uttrycksmöjligheter där leken har en central roll.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till att bredda och expandera barnens lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, utforska och förhandla. Barnens tankar och görande dokumenteras och följs upp.

Vi samarbetar i huset för att utveckla verksamheten med utgångspunkt i barnens behov, tankar, idéer och de styrdokument som finns för förskolan. Vi vill att barnen ska känna att de är tagna på allvar, att de ska uppleva sig delaktiga och kunna se sig som en verklig tillgång för varandra. Förskoletiden ska vara en tid av glädje och vänskap. Barnen ska befinna sig i ett lekfullt, lärorikt och i ett kreativt utforskande sammanhang.

På en av avdelningarna pågår ett samarbete med en förskola i England om digital teknik i kreativa och naturkunskaps sammanhang. Det är ett utbyte som hela förskolan tar del av.

Inne- och utemiljö

Gården är stor och variationsrik och består till en stor del av naturtomt. Den ger möjligheter till olika slags lek och naturupplevelser. Alla barngrupper går regelbundet iväg och tar del av den mångfald av intryck som skogen kan ge.

Långe Erik har en pedagogiskt genomtänkt innemiljö. Varje avdelning har en egen ateljé och hörna för bygg och konstruktionslek. Förskolan har ett gemensamt torg med plats för rörelse, dans och musik. Vi håller på att bygga upp ett rum för litteratur och berättande.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas av vår egen kock. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat. De äldre barnen på förskolan har en egen matsal.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktiga för barns lärande både på kort och på lång sikt. Det tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik som handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar och lyssnar på barnet. Att personalen förmår att se barnets potential och handlar så att barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

Visning av förskolan

Följande datum klockan 09.15–10.00 är du välkommen på en visning av förskolan. Visningen är för alla intresserade vårdnadshavare. Vi samlas på gården, kom gärna fem minuter innan.

  • 17 september
  • 22 oktober
  • 3 december

Hitta hit

Uppdaterad