Förskolans gård

Förskolan Kulan

Karlsviksgatan 15

Föräldrakooperativet Kulan är den lilla familjära förskolan som utgörs av barn, personal och föräldrar tillsammans! För närvarande har vi 22 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år, två förskollärare, två barnskötare samt egen kock.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.kooperativetkulan.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Föräldrakooperativet Kulan är den lilla familjära förskolan som utgörs av barn, personal och föräldrar tillsammans. Föräldrarna har en aktiv roll, med deltagande i verksamheten, styrelsearbete, lättare reparationer och annat. Personalgruppen utgörs av engagerade och professionella förskollärare och barnskötare som tillsammans styr utbildningen med barnen som utgångspunkt.

Inne- och utemiljö

Vår utgångspunkt är att barn lär i meningsfulla sammanhang. Vi erbjuder en trygg, föränderlig miljö som utformas utifrån barngruppens intressen. Vi har varierade miljöer med tillgängligt material och personalen är medforskare i barnens intresse och lek.

Våra lokaler är stora och rymliga och möjliggör för oss att dela in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter.

Lokalerna vetter mot en stor, kringbyggd gård med träd och lekplats. Här finns gungor, sandlåda och utrymme för sporter och lek.


Kost och måltider

Hjärtat på kulan utgörs av köket där vår kock lagar fantastisk god mat! Kosten är varierad och enda sedan 2014 krav-certifierad, och all mat är lagad från grunden. Vi äter mycket vegetariskt och barnen räds inte smaka på grönsaker som de ofta själva odlat och sett växa upp, och ibland även hjälpt till att tillaga.

Mål och vision

På Kulan skall varje barn mötas av nyfiken och intresserad personal. Vår roll är att bidra till att barnen får utveckla sin nyfikenhet och lust för att utforska, leka och lära. Vi har en roll som aktiva, närvarande vuxna med lågaffektivt bemötande som ständigt gestaltar för barnen hur vi uppför oss gentemot varandra. Vi arbetar aktivt med möta alla barn där de befinner sig, med stor respekt för just den person barnet är.

Vi vill att alla barn på Kulan ska få erfara den tillfredsställelse det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en del av en grupp där alla får medverka utifrån egna förutsättningar.

Mer om oss

Kulan har en kolonilott som ligger i Stora skuggan dit vi ofta och gärna åker på utflykt. Där får barnen följa naturens förändring, vara med och plantera och följa upp med att skörda på hösten.

Vi dokumenterar med hjälp av en app anpassad för förskola. Denna kan fungera som hjälp till kommunikation mellan barn och föräldrar om vad vi gjort under dagen. Appen ger även föräldrar insyn i förskolans undervisningssituationer och verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad