Entré till förskolan

Förskolan Kronobergsparken

Polhemsgatan 23A

Välkommen till förskolan Kronoberg som ligger i hörnet av Kronobergsparken. Vi arbetar för att skapa en kultur där barn, vårdnadshavare och pedagoger har förtroende för varandra, känner stolthet och gläds tillsammans.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
57
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
39 %
Webbplats
http://www.facebook.com/Förskolan-Kronoberg-1822077398075647

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet tar utgångspunkt i ett utforskande förhållningssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening.

Vår verksamhet erbjuder en mångfald av uttryckssätt som exempelvis dans, musik, måleri och tecknande, vilka alla bidrar i barnens lärprocesser. Vi skapar och tar tillvara på tillfällen där barnen möts för att undersöka, reflektera, diskutera och lära tillsammans.

Vi arbetar i projekt som utgår från vad barnen visar intresse och nyfikenhet inför. Vi pedagoger skapar förutsättningar, tillfällen och miljöer som gör att barnen kan fördjupa sig i det som förundrar dem.

Inne- och utemiljö

Innemiljöerna på den nedre våningen är anpassad för de äldre barnen och övre våningen för de yngre barnen. De yngre barnen har in- och utgång mot en varierad gård med mycket grönska och olika naturliga möjligheter till utveckling och lärande, samt även lekredskap och sandlåda. De äldre barnen har in- och utgång mot en gård som är inredd med olika lekredskap, sandlåda med mera. Båda gårdarna har direktanslutningar ut till Kronobergsparken som erbjuder naturupplevelser och upptäcktsfärder.

Kost och måltider

Förskolans kock lagar ekologisk mat i eget kök, vilket ger barnen bra energi för hela dagen.

Mål och vision

På Kronoberg, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi ligger i en fristående byggnad, vackert belägen i Kronobergsparken. I vårt närområde finns också bibliotek som vi ofta besöker.

Hos oss uppmuntras barnen att framföra sina tankar och vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen lär sig att lyssna, respektera andra och ta ansvar. Gemensamt skapar vi en kultur där barn, vårdnadshavare och pedagoger har förtroende för varandra, känner stolthet och gläds tillsammans. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Om du är nyfiken och har frågor om förskolan är du varmt välkommen att kontakta rektor Maria Andreasson.

E-post: maria.andreasson@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 08 327

Förutom Kronobergsparken finns även Dammen, Valvet, Kronan, Röda villan och Gula villan i Sankt Görans förskoleenhet.

Övrigt

Digital teknik

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av dator, kamera, pekplatta och projektor. Vi ser digital teknik som ett pedagogiskt och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Visningar av förskolan

Är nyfiken på förskolan Kronobergsparken? Kom på en visning onsdagar klockan 09.15–9.45 följande datum:

  • 6 mars
  • 10 april
  • 15 maj
  • 12 Juni

Antalet platser är begränsade och du behöver föranmäla dig. Vi ser gärna att endast en person per familj deltar, så att vi kan ge så många familjer som möjligt chansen. Barnet får självklart vara med!

Anmäl ditt intresse genom att mejla:

E-post: tanya.solorza@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad