Innemiljö med ljusa väggar, bord, gröna stolar och olika lärande material.

Förskolan Kristallen (Isgränd)

Isgränd 6

Förskolan Kristallen ligger lättillgängligt i närheten av Västertorps centrum. Med egen gård och nyrenoverade lokaler finns här plats för cirka 50 barn uppdelade på tre avdelningar. Vårt kök serverar hemlagad mat med en stor del Kravmärkta råvaror.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Välkomna till förskolan Kristallen, en av sju förskolor i Mälarhöjden/Västertorps förskolor.

Med barnen i fokus erbjuder vi en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Tillsammans med medvetna pedagoger vill vi att barnens dagar ska vara en positiv, rolig och lärorik upplevelse, där varje barn ska känna sig sedd och uppskattad.

Utifrån barnens egna förutsättningar och behov ger vi dem utmaningar som stimulerar lusten till lärande. Vi har en helhetssyn som utgår från att utbildningens innehåll och utformandet av miljön präglas av barnens intressen och delaktighet.

Ett ömsesidigt samarbete och respekt mellan vårdnadshavare och pedagoger är en förutsättning för att barnet skall utvecklas på ett positivt och stimulerande sätt. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt vid behov. Föräldramöte/sammankomst sker cirka en gång per termin.

Introduktion

Vår introduktion är föräldraaktiv, vilket innebär att du som vårdnadshavare deltar aktivt i förskolans verksamhet under cirka tre hela dagar. Efter dessa dagar utformas den fortsatta delen av introduktionen utifrån ditt barns behov. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt vid behov. Föräldramöte/sammankomst sker cirka en gång per termin.

Inne- och utemiljö

Innemiljön är föränderlig och utformas utifrån barnens projekt. Vi skapar ”rum i rummen” där barnen möts i mindre grupper med pedagogiska material. Utformning och materialval görs medvetet för att på bästa sätt främja lek, utforskande och lärande.

Vi har egen gård som inspirerar och utmanar. Parker, grönområden och skog finns nära för utforskande av djur och natur. Vi ser utevistelse som en viktig del i verksamheten, då den är hälsofrämjande och stimulerar till annan lek och lärande än inomhus.

Kost och måltider

Måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Välsmakande och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom ser vi måltiderna som ett pedagogiskt verktyg. Vårt kök är en viktig länk i vårt arbete för att måltiderna ska vara inspirerande och lustfyllda, att våga prova nya smaker och att mötas i många goda samtal. Vår egen kock lagar god och näringsrik mat med ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vegetarisk kost serveras minst en gång per vecka.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan och Mälarhöjden/Västertorps verksamhetsplan, som bygger på för förskolan gällande styrdokument, till exempel skollagen och FN:s barnkonvention.

Föräldrar ska känna sig välkomna till Kristallen och vara välinformerade om förskolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet och föräldrar är alltid välkomna att ta del av dokumentationen som finns på våra väggar. Vi skickar regelbundet ut skriftlig information om vad som pågår i barngrupperna. Övriga forum för dialog och samråd mellan förskola och hem är föräldramöten och Skolplattformen

Vårt bemötande ska präglas av respekt och värme. Tillsammans ska vi skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Övrigt

Visning

Kontakta Rebecca Franzén, avdelningen Rubinen, om du är intresserad av en visning. E-post: rebecca.franzen@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad