En mindre förskolegård med gräsmatta, sandlåda, leksaker och syrenbuskar.

Förskolan Krabat

Nordmarksvägen 2

Visa på karta

Krabat är en liten förskola belägen på bottenvåningen i ett flervåningshus. Förskolan har en egen mindre gård närhet till en allmän lekpark och grönområden. Förskolan arbetar i ett arbetslag med två hemvister för barnen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Krabats förskola arbetar vi mycket i smågrupper och utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Inne- och utemiljö

Vi har stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Förskolan har en ateljé där mycket fritt skapande sker. Krabat har en gård för utevistelse samt närhet till parkleken Forsängen och skogsområden som vi nyttjar för lek och lärande. Vi arbetar med språk, rörelse, att barnen får inflytande i sin vardag, källsortering, naturvetenskap och teknik, matematik, föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten

Kost och måltider

Förskolan får sin mat levererad av cateringföretag, som använder stor andel ekologiska varor i sin tillagning. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

I samarbetet med kulturskolan El Sistema har blivande skolbarn musik- och rytmikstunder regelbundet. Farsta Strands/Larsboda förskolor har gemensam frilufts/rörelse dag en gång i månaden, där vi möts och har rörelselekar, åker pulka/skridskor, provar på olika idrottsgrenar med mera.

Övrigt

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik. Förskolan använder sig av Twitter för att kontinuerligt informera och göra föräldrarna delaktiga i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad