Bild på förskolans gård och lekplats.

Förskolan Konradsberg

Rålambsvägen 26D

Visa på karta

Förskolan Konradsberg är en permanent förskola i Campus Konradsberg. På förskolan finns plats för ett 80-tal barn. Förskolan har egen spännande gård och flera parker i närområdet att besöka. Närhet till både tunnelbana och bussförbindelser finns.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
45 %
Webbplats
https://www.facebook.com/konradsberg.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Konradsberg arbetar vi utforskande i projekt där barnens intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barns lärprocesser samt som underlag för gemensamma reflektioner. Resultaten fungerar utmanande i det som gruppen, arbetslaget och hela förskolan intresserar sig för. Detta följs upp för att skapa meningsfulla sammanhang.

Sedan höstterminen 2016 arbetar vi projektinriktat med hållbarhetsfrågor där barnens relation till och utforskande av bland annat natur, djur och omvärld står i centrum. Vi arbetar även med vårt utvecklingsområde kring digitalisering, vilket vi ser som ett ytterligare uttryckssätt att använda tillsammans med barnen.

Vi satsar nu mycket på fortbildning kring hållbarhetsfrågor och digitalisering och vi får möjlighet att lära av varandra i våra gemensamma nätverksgrupper.

Inne- och utemiljö

Vi betraktar den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen där barn bjuds in till lek och utforskande. För oss är det viktigt att miljön underlättar barnens lärande och utforskande samt att den är rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran. Vi erbjuder en pedagogisk miljö där det experimentella och utforskande materialet väcker nyfikenhet och frågor. Miljöerna är inspirerande, självinstruerande, tillgängliga samt ger barnen möjlighet att påverka sin egen vardag.

Kost och måltider

Förskolan Konradsberg får sin mat från en av enhetens närliggande förskolor. Barnen erbjuds en vällagad, och varierad kost, till stor del av ekologiska råvaror.

Mål och vision

På Konradsberg, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi ligger i Lärarhögskolans gamla lokaler vid Rålambshovsparken och har en grönskande gård där barnen leker varje dag.

Vi arbetar i åldersindelade grupper, vilket gör att verksamheten är anpassad efter barnens ålder och behov. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Hitta hit

Uppdaterad