Bild på förskolans gård och lekplats.

Förskolan Konradsberg

Rålambsvägen 26D

Förskolan Konradsberg har en egen spännande gård och flera parker i närområdet som vi upptäcker tillsammans med barnen. Vi erbjuder barnen på förskolan en pedagogisk miljö som väcker nyfikenhet, lust och förundran.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
39
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
https://www.facebook.com/konradsberg.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Konradsberg arbetar vi utforskande i projekt där barnens intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att de har en inneboende lust och nyfikenhet att lära. Med hjälp av genomtänkta och utmanande pedagogiska miljöer anpassade efter barnens ålder och behov vill vi möjliggöra barnens samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande.

Vår verksamhet och barnens processer synliggörs genom kontinuerliga observationer och reflektioner samt pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Vi ser även vårt värdegrundsarbete som en av våra viktigaste uppdrag vilket bygger på ett demokratisk förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn och respekt utgör hörnstenarna.

Inne- och utemiljö

I miljön på våra avdelningar bjuds barnen in i lek och utforskande. För oss är det viktigt att miljön skapar möten, underlättar barnens lärande och utforskande samt är rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran. Vi erbjuder en pedagogisk miljö där det experimentella och utforskande materialet väcker nyfikenhet och frågor. Miljöerna är inspirerande, självinstruerande, tillgängliga och ger barnen möjlighet att påverka sin egen vardag.

Kost och måltider

Kungsholmens kommunala förskolor arbetar efter en gedigen måltidsstrategi. Konradsberg har ett mottagningskök och maten levereras från förskolan Leendet. Vi erbjuder barnen en god, nyttig och säker mat som kocken på Leendet tillagar från grunden. Vi vill bidra till att grundlägga en bra start i livet för barnen med en hälsosam och hållbar livsstil.

Mål och vision

På Konradsberg, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi ligger i Lärarhögskolans gamla lokaler vid Rålambshovsparken och har en grönskande gård där barnen leker varje dag.

Vi arbetar i åldersindelade grupper, vilket gör att verksamheten är anpassad efter barnens ålder och behov. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Är du nyfiken på förskolan Konradsberg? Då är du välkommen på visning klockan 08.00-08.30 följande datum:

  • 8 september
  • 13 oktober
  • 10 november
  • 8 december

Anmäl dig genom att mejla till:
E-post: konradsberg.kungsholmen@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad