Logga

Förskolan Kompiskraft

Fatburs Brunnsgata 32

Det är viktigt att alla barn är synliga för oss, sig själva och sina kamrater. Vi arbetar kontinuerligt med hur en är en bra kompis, respekten för egna och andras "nej" samt att vi alla är bra på/behöver träna på olika saker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
28
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %
Webbplats
http://www.kompiskraft.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Kompiskraft (tidigare Sitting Bull) är ett föräldra-och personalkooperativ som ligger mitt på Södermalm i Stockholm. Förskolan drivs som en ekonomisk förening och är uppdelad på två avdelningar.

Verksamheten på Kompiskraft består både av omvårdnad och pedagogiskt arbete. Omvårdnaden innebär att vi pedagoger ansvarar för att barnen skall få bra mat, kramar, tröst, torra och lagom varma kläder och sömn efter behov. Det pedagogiska arbetet innebär att barnen får utveckla alla sina sinnen och sin fantasi. Vi vill ge barnen tillfällen att utveckla många olika uttrycksmöjligheter och ge barnen redskap för att leva ett rikt liv med god förmåga att hantera sin omvärld.

Vårt förhållningssätt är normkreativt och forskande. Vi eftersträvar att inte presentera sanningar. I våra samtal med barnen ställer vi därför cirkulära frågor för att få kunskap om barnens upplevelser och uppfattningar om det samhälle de lever i för att utmana dessa föreställningar. Vårt normkreativa arbete tar sig också uttryck genom att fundera på hur miljön kan bidra och utmana.

Barnens intressen och idéer står som grund till våra temaarbeten och projekt.

Dokumentationen ger också pedagogerna möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt och hur barnen kan hjälpas vidare i sin utveckling. För föräldrar blir dokumentationerna ett sätt att följa barnens tankar och idéer, men också en möjlighet att få reda på vad barnen gör på förskolan

Inne- och utemiljö

Vår miljö bjuder in till möten mellan både människor och material och utmanar barns utforskande, samspel och lärande. Förskolan har två avdelningar (yngre och äldre). Barnen möts i gemensamma aktiviteter både inne och ute. Vår gård utmanar grovmotorik och rörelseglädje. Här finns klätterställning, en båt och en stor sandlåda där vi bygger, gräver och utforskar sand och vatten. De äldre barnen åker till skogen en dag i veckan med lunch, och båda avdelningarna besöker också närliggande parker.

Kost och måltider

Det är roligt att äta på Kompiskraft, och det smakar fantastiskt! Måltiderna är inbjudande, trivsamma, välbalanserade och varierande. Kocken lagar det mesta av maten från grunden i vårt eget kök. Maten är till stor del ekologisk och kocken serverar alltifrån klassisk svensk husmanskost till asiatiska grytor. Till mellanmål får barnen allt från nybakade havrefrallor med smoothie på färska bär till focaccia med mjölk. Givetvis anpassas alltid maten individuellt efter behov.

Mål och vision

Vi arbetar utifrån gällande skollag, läroplan samt Stockholms stads riktlinjer för förskolan. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi en tydlig rutin för hur vi utvärderar, analyserar, gör nulägesbeskrivningar samt formulerar utvecklingsmål för varje år.

Vi vill att alla barn som går hos oss skall känna och uppleva:

Jag kan tänka
Jag kan uttrycka mig
Jag kan förstå
Jag kan välja
Jag kan påverka
Jag kan handla

Alla barn har rätt till en kärleksfull och trygg omvårdnad och ska betraktas som kompetenta och kreativa.

Mer om oss

Att i ord och bild dokumentera barnens arbeten och lärprocesser är ett bra sätt att visa för barnen vilka kunskaper de erövrat. Andra barn tar också del av dokumentationer och inspireras till att härma, eller göra nya upptäckter och erövringar.

Övrigt

Då vi är ett kooperativ innebär det vissa åtaganden. Varje vårdnadshavare med barn på förskolan:

Två dagar/termin vara behjälpliga att ingå i förskolans jour vid händelse av att ordinarie personal är frånvarande. Förskolan tar in vikarie vid händelse att frånvaron blir långvarig.

Hålla förskolan öppen från klockan 14.00 när personalen på förskolan har sina månatliga personalmöten (en gång/termin/familj)

Två gånger per år hjälpa till att städa förskolan.

Ingå i någon av förskolans arbetsgrupper, exempelvis festgrupp, sygrupp, miljögrupp och datorgrupp.

Hitta hit

Uppdaterad