En låg byggnad med träd och hus bakom, framförligger stor snöig gård med sandlådor.

Förskolan Klisterburken

Jämtlandsgatan 181

Visa på karta

Välkommen till förskolan Klisterburken! En förskola med spännande lokaler och en fantastisk gård. Vi arbetar med barnen på tre baser; Rosa, Grön och Blå. Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper. Förskolan ingår i Grimsta förskoleenhet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
83
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
68 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet genomsyras av vårt gemensamma synsätt på lärande och utveckling. Barnen får tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger skapa sin egen kunskap och identitet. Barnens intressen, tankar och funderingar är grunden för vårt arbete. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens arbete och reflekterar kring det tillsammans, vilket gör att vi kan fördjupa oss i barnens lärande och gå vidare i arbetet utifrån barnen. På Klisterburken har vi pedagoger med specialkompetenser inom exempelvis rytmik, musik och utomhuspedagogik. Förskolan är godkänd och certifierad för Grön Flagg och arbetar för en hållbar utveckling tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent.

Inne- och utemiljö

Vi har moderna lokaler med stora öppna ytor och gott om mindre rum. Allt material finns i barnens nivå. Vår stora gård är en fantastisk plats att leka och utforska på. Vi har pilkojor, en skog, en by med hästar, broar och hus samt sandlådor och stora grönytor och dungar. Vi har även en spännande atriumgård som binder ihop baserna och skapar en gemensam yta för skapande verksamhet och möten.

Kost och måltider

Alla måltider som serveras är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Förskolan har en egen kock. Barnen äter i en matsal och tar maten själva från buffén. Vid behov serveras specialkost och vi har alltid minst två vegetariska dagar i veckan.

Mål och vision

Vision Grimsta förskolor: Vi vill och vågar utmana oss själva och prioriterar utifrån barnens bästa. Vi ser varje barns förutsättningar och styrkor och inkluderar alla barn i gruppen. Vi uppmuntrar barnen till att känna: ”Jag kan, jag duger som jag är, jag vill och vågar gå vidare i livet”.

Särskilt stöd och behov

I förskoleenheten finns en specialpedagog som hjälper och stöttar barn, föräldrar och pedagoger vid behov. Det kan handla om enskilda barn i behov av extra stöd.

Mer om oss

Under inskolningen deltar föräldrar i verksamheten under minst tre dagar och får en första insyn genom sitt deltagande. Vi bjuder in föräldrar att, tillsammans med barnen, prova på förskolans material och metoder i form av workshop. Genom möten och samtal informerar vi och diskuterar förskolans mål och arbetssätt med föräldrarna. Vi bjuder också in föräldrarna till att delta i samverkansrådet där de får möjlighet att ta del av och tillsammans med pedagogerna utveckla förskolans arbete.

Hitta hit

Uppdaterad