Teater

Förskolan Kling & Klang

Upplandsgatan 81-83

Visa på karta

Förskolan Kling & Klang vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Förskolans inriktning bygger på den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Förskolans profil är musik och teater. Vi låter läroplanen ange inriktningen i vårt arbete.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.klingochklang.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Kling & Klang har Reggio Emilia som pedagogisk inriktning och musik och teater som profil. Läroplanen anger inriktningen i vårt arbete. Förskolan vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan går 36 barn, fördelat på tre grupper. Trumpeterna är vår äldsta grupp och består av 15 barn, Tamburinerna är vår mellersta grupp och består av elva barn och Trummorna som är vår yngsta grupp består av tio barn. Våra medarbetare är förskollärare och barnskötare och noga utvalda utifrån vårt pedagogiska koncept, vi behärskar svenska, spanska, engelska, polska, Italienska tyska och rumänska. Vi är fyra förskollärare på förskolan och 3,5 barnskötare. Vår förskolechef är utbildad förskollärare, magister och rektorskandidat. Förskolan utsågs 2014 till en av stadens goda exempel för sitt arbete med musik och teater.

Grundidén bakom Reggio Emilia är att pedagogerna fokuserar på det enskilda barnet och samtidigt ser till gruppen, genom att lyssna på barnet, se olika intressen, styrkor och möjligheter. Pedagogerna stöttar, uppmuntrar, hjälper barnet att finna svar och lösningar. Barnets intressen och nyfikenhet förändras ständigt vilket bidrar till att pedagogernas arbete också gör det. Vi arbetar därför alltid med projektarbete och teman där barnens inflytande och läroprocess står i fokus. Förskolan ska vara rolig, trygg och utvecklande för barnen och målet är att även föräldrarna ska vara nöjda och trygga med att lämna sina barn hos oss.

Inne- och utemiljö

Förskolan Kling & Klang är 252 kvadratmeter stor. Förskolan är nyrenoverad och har ett rikt material (se hemsida). Ventilationen är ny och mycket god. För att komma in på förskolan så har vårdnadshavare fått en kod, vi har satsat mycket på säkerheten då vi ligger inne i stan. Vi har en egen innesluten gård som vi når direkt från vår lokal. Där finns lekhus, sandlåda, bygghörna, leklådor och skepp för att utmana barnen grovmotoriskt.

Kost och måltider

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål. Lunchen får vi från Matproduktion som är kravmärkt och miljöcertifierad och har koncept att leverera ekologisk och närproducerad mat som oftast är lagad från grunden, dagligen får vi nybakt bröd från Saltåkvarn som vi äter till mellis. Övrig mat tillreder vi själva.

Mål och vision

Förskolans profil är musik och teater och vi erbjuder barnen det som ett dagligt inslag i verksamheten. Undervisningen ökar barnens förmåga att kommunicera och uttrycka sig språkligt, kroppsligt samt ökar barnens trygghet, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Rytmik, rörelse & dans bidrar till att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, hälsa och kreativitet. Vår profil bjuder in till ökad förståelse för kultur, eftersom musik och teater från världens alla hörn integreras. På så sätt tas kulturarvet fasta på och barnen får ökad förståelse och respekt för sin egen samt för andras kulturer.

Barnen får även på ett aktivt och lustfyllt sätt arbeta med matematik och naturvetenskap. Varje dag har barnen möjlighet till fri- samt organiserad lek inne och ute. På förmiddagen har vi planerad undervisning och projektering och på eftermiddagen och väljer barnen genom valtavla. Då ges möjlighet till fördjupning inom sitt intresseområde.

Vår vision är att upplevas som en familjär förskola där alla känner sig välkomna och där olikheter är en tillgång. Vi strävar också efter att ligga i framkant när det gäller undervisningen då vi som arbetar här är mycket intresserade av forskning och nya rön. Till exempel har vi haft en extra satsning på kodning i förskolan.

Vi kvalitetssäkrar verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete utifrån Skolverkets allmänna råd. Vi har ett fungerande föräldraråd och lägger stor vikt vid stadens brukarundersökning.

Mer om oss

På vår förskola har vi en extra satsning på programmering och kodning. Våra barn kodar musik, robotar, dans, de gör film och är vana att använda iPad som ett verktyg i undervisningen. Vi använder oss av QR-koder och deras kommunikativa funktioner i undervisningen. Barnens favoritsånger går till exempel att skanna av och lyssna på genom våra egna QR-koder.

Övrigt

Vi låter läroplanen ange inriktningen i vårt arbete och vi arbetar ständigt med projekt som bygger på barnens intressen, vilket ger barnen inflytande i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad