Teater

Förskolan Kling & Klang Solvändan

Norrbackagatan 70a och 68

Visa på karta

Förskolan Kling & Klang vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Förskolans inriktning bygger på den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Förskolans profil är musik och teater. Vi låter läroplanen ange inriktningen i vårt arbete.



Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.klingochklang.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Kling & Klang Solvändan har Reggio Emilia som pedagogisk inriktning och musik och teater som profil. Läroplanen anger inriktningen i vårt arbete. Förskolan vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan går 19 barn, fördelat på två grupper. Långstrumporna är vår äldsta grupp och består av tio barn och Småstjärnorna är vår yngsta och består av nio barn. Våra medarbetare är förskollärare och barnskötare och noga utvalda utifrån vårt pedagogiska koncept, vi behärskar svenska, spanska, engelska och tyska. I barngrupp arbetar två förskollärare och två barnskötare och vi har en förskolechef som är utbildad förskollärare, magister och rektorskandidat.

Grundidén bakom Reggio Emilia är att pedagogerna fokuserar på det enskilda barnet och samtidigt ser till gruppen, genom att lyssna på barnet, se olika intressen, styrkor och möjligheter. Pedagogerna stöttar, uppmuntrar, hjälper barnet att finna svar och lösningar. Barnets intressen och nyfikenhet förändras ständigt vilket bidrar till att pedagogernas arbete också gör det. Vi arbetar därför alltid med projektarbete och teman där barnens inflytande och läroprocess står i fokus. Förskolan ska vara rolig, trygg och utvecklande för barnen och målet är att även föräldrarna ska vara nöjda och trygga med att lämna sina barn hos oss.

Inne- och utemiljö

Vår innemiljö är nyrenoverad, rik och tillgänglig (se hemsidan). Dessutom har vi ett eget teaterrum med scen och ett dans- och musikrum med piano och gitarr. Lokalen har godkänd ventilation och består av 160 kvadratmeter. Vi har en egen innesluten gård med cyklar, lekutrustning, sandlåda samt är nära ansluten till Solvändan, Karlbergsparken och Hagaparken som vi ofta besöker för utforskande verksamhet med fokus på fysisk aktivitet, naturvetenskap och matematik.

Kost och måltider

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål. Lunchen får vi från Matproduktion som har kravmärkt och miljöcertifierat koncept att leverera ekologisk och närproducerad mat som oftast är lagad från grunden. Dagligen får vi nybakt bröd från Saltåkvarn som vi äter till mellis. Övrig mat tillreder vi själva.

Mål och vision

Förskolans profil är musik och teater och vi erbjuder barnen det dagligen i verksamheten. Undervisningen ökar barnens förmåga att kommunicera, uttrycka sig språkligt, kroppsligt och ökar barnens trygghet, självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Rytmik, rörelse och dans bidrar till att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, hälsa och kreativitet.

Teater- & språkundervisningen utmanar barnen språkligt och skapar trygghet och gör dem självständiga.

Vår profil bjuder in till ökad förståelse för sin och andras kulturer, eftersom musik och teater från världens alla hörn integreras.

Barnen får även arbeta med matematik och naturvetenskap. Varje dag har de möjlighet till fri- samt organiserad lek inne och ute.

Vi arbetar alltid med projekt som utgår från barnens intressen och undervisningen är planerad på förmiddagen. På eftermiddagarna används valtavlan för att ge barnen inflytande och möjlighet till att fördjupa sig inom sitt intresse.

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, genom uppföljning utifrån Skolverkets allmänna råd, för att kvalitetssäkra verksamheten. Här tar vi även hjälp av vårt föräldraråd och lägger även stor vikt vid stadens brukarundersökning.

Vår vision är att upplevas som en familjär förskola där olikheter berikar. Vi vill ligga i framkant när det gäller utveckling och lärande, är intresserade av forskning och nya rön som vi gärna använder i undervisningen.

Mer om oss

På vår förskola har vi en extra satsning på programmering och kodning. Våra barn kodar musik, robotar, dans, de gör film och är vana att använda iPad som ett verktyg i undervisningen. Vi använder oss av QR-koder och deras kommunikativa funktioner i undervisningen. Barnens favoritsånger går till exempel att skanna av och lyssna på genom våra egna QR-koder.

Övrigt

Vi låter läroplanen ange inriktningen i vårt arbete och vi arbetar ständigt med projekt som bygger på barnens intressen, vilket ger barnen inflytande i verksamheten. På förskolan går 19 barn fördelat på två grupper. På förskolan arbetar två förskollärare och två barnskötare samt en förskolechef.

Hitta hit

Uppdaterad