Dockteater

Förskolan Kling & Klang Gamla Stan

Norra Dryckesgränd 4

Visa på karta

Förskolan Kling & Klang Gamla Stan vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Förskolans inriktning bygger på den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Förskolans profil är musik och teater. Vi låter läroplanen ange inriktningen i vårt arbete.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
15
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Kling & Klang Gamla Stan har Reggio Emilia som pedagogisk inriktning och musik och teater som profil. Läroplanen anger inriktningen i vårt arbete. Förskolan vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan går 15 barn, fördelat på två grupper. Stjärnorna är vår äldsta grupp och Sakletarna vår yngsta. Våra medarbetare är förskollärare och barnskötare och noga utvalda utifrån vårt pedagogiska koncept, vi behärskar svenska, spanska, engelska och japanska. Vi är två förskollärare och två barnskötare på förskolan och vi har en förskolechef som är utbildad förskollärare.

Grundidén bakom Reggio Emilia är att pedagogerna fokuserar på det enskilda barnet och samtidigt ser till gruppen, genom att lyssna på barnet, se olika intressen, styrkor och möjligheter. Pedagogerna stöttar, uppmuntrar, hjälper barnet att finna svar och lösningar. Barnets intressen och nyfikenhet förändras ständigt vilket bidrar till att pedagogernas arbete också gör det. Vi arbetar därför alltid med projektarbete och teman där barnens inflytande och läroprocess står i fokus. Förskolan ska vara rolig, trygg och utvecklande för barnen och målet är att även föräldrarna ska vara nöjda och trygga med att lämna sina barn hos oss.

Inne- och utemiljö

Vår lokal ligger i ett härligt 1600-tals hus och miljö är inspirerande, nyrenoverad, rik och tillgänglig. Lokalen har högt i tak, stora härliga fönster och består av 109 kvadratmeter (se gärna hemsidan). Vi ligger i nära anslutning till Junotäppan och Börsparken. En dag i veckan har vi utforskande uteverksamhet med fokus på fysisk aktivitet, naturvetenskap och matematik då besöker vi olika parker i vår stad och även grönområden. Djurgårdsfärjorna tar oss över till Djurgården.

Kost och måltider

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål. Vi serverar god, hälsosam, varierad hemlagad mat. Vi strävar efter att den i så stor utsträckning som möjligt ska vara ekologisk och närproducerad. Vi inspireras av svensk husmanskost.

Vi har även samarbete med cateringfirman Matproduktion om vi skulle vara i behov av catering, de har ett ekologiskt koncept och serverar kravmärkt mat.

Mål och vision

Förskolans profil är musik och teater och vi erbjuder barnen det som ett dagligt inslag i verksamheten. Undervisningen ökar barnens förmåga att kommunicera och uttrycka sig språkligt, kroppsligt samt ökar barnens trygghet, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Rytmik, rörelse & dans bidrar till att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, hälsa och kreativitet. Vår profil bjuder in till ökad förståelse för kultur, eftersom musik och teater från världens alla hörn integreras. På så sätt tas kulturarvet fasta på och barnen får ökad förståelse och respekt för sin egen samt för andras kulturer.

Barnen får även på ett aktivt och lustfyllt sätt arbeta med matematik och naturvetenskap. Varje dag har barnen möjlighet till fri- samt organiserad lek inne och ute. På förmiddagen har vi planerad undervisning och projektering och på eftermiddagen och väljer barnen genom valtavla. Då ges möjlighet till fördjupning inom sitt intresseområde.

Vår vision är att upplevas som en familjär förskola där alla känner sig välkomna och där olikheter är en tillgång. Vi strävar också efter att ligga i framkant när det gäller undervisningen då vi som arbetar här är mycket intresserade av forskning och nya rön. Till exempel har vi haft en extra satsning på kodning i förskolan.

Vi kvalitetssäkrar verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete utifrån Skolverkets allmänna råd. Vi har ett fungerande föräldraråd och lägger stor vikt vid stadens brukarundersökning.


Mer om oss

Vi låter läroplanen ange inriktningen i vårt arbete och vi arbetar ständigt med projekt som bygger på barnens intressen, vilket ger barnen inflytande i verksamheten. På förskolan går 15 barn fördelat på två grupper. På förskolan arbetar två förskollärare och två barnskötare samt en förskolechef.

Vår förskola är en del i Förskolan Kling & Klang och Förskolan Kling & Klang Solvändan som ligger i Vasastan. Vi samverkar och utbyter erfarenheter, delar vikarier och inspireras av varandra.

Hitta hit

Uppdaterad