Bild

Förskolan Karlsson

Duvnäsgatan 14

Föräldrakooperativet Karlsson, ekonomisk förening, är ett stabilt, väl fungerande föräldrakooperativ som funnits sedan hösten 1990. Vi har en underbar och engagerad personal, trygga barn och trevliga föräldrar. Vi har en egen gård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://forskolankarlsson.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Kreativitet, kunskap och fantasi

Förskolan arbetar inspirerat av Reggio Emilias filosofi. Den handlar om att ta till vara barnets kreativitet, kunskap och fantasi. Den skapande verksamheten är en av grundstenarna. Tillsammans med personalen får barnen utforska världen. Därutöver arbetar Karlsson med sång, rörelse och drama. Och självklart den fria leken.

Föräldrarna driver förskolan

Föräldrarnas insatser är centrala på Karlsson. I ansvaret ingår städvecka, pliktdagar (arbete på förskolan när personalen planerar), arbete i fokusgrupper (exempelvis med information och lokalfix) eller styrelsearbete.

Inne- och utemiljö

Vacker innergård

På Karlsson har vi en vacker innergård, en stor kastanj ger härlig skugga över sandlådan på sommaren och vi kan följa årstidsväxlingarna i växtligheten på gården. På gården finns en lekstuga, en klätterställning och rutschkana.

Stora lokaler

Lokalerna är cirka 250 kvadratmeter och består av rum med olika möjligheter. “Verkstaden” – här kan barnen leka med lera, måla, rita, bygga med lego och lägga pussel. “Lägenheten” här kan barnen klä ut sig eller laga mat i leksaksköket.

Kost och måltider

Allsidig vegetarisk kost

Vi serverar vegetariskt samt ekologisk kost med fisk en gång i veckan. Maten är ett viktigt inslag i vår dag.

Mål och vision

”Jag kan, det jag gör är viktigt och tas på allvar.”
De mest övergripande målen är att skapa en trygg, varm och social miljö med en pedagogisk kompetens som arbetar för att ge barnen en möjlighet att utveckla sin kreativitet, sociala förmåga, glädje, fantasi och lekfullhet. Att möta varje barn utifrån dess förutsättningar. Ett nära samarbete med föräldrarna är av stor vikt i vårt arbete med barnen.

Vi arbetar projektinriktat i vår verksamhet. Vanligtvis delar vi in barnen i mindre grupper efter ålder och mognad för att på bästa sätt hitta en nivå som passar varje individ. Att arbeta projektinriktat innebär att det ges möjlighet för barn och pedagoger att i lugn och ro kunna ta den tid som det behövs för att kunna utforska, reflektera, alltså att ”skärpa ögat”. Då ges barnen en möjlighet att uttrycka sig på olika sätt genom bild, drama, sång, musik, språk och inte minst lek. Barnen ska också få en möjlighet att pröva på olika material och tekniker. Att arbeta på detta sätt innebär också att barn i en mindre grupp får träna samarbete, kommunikation, hänsyn och att vänta på sin tur.

Förskolans personal och ytterst rektor ansvarar för det pedagogiska arbetet. Personalen består av fyra personer; en rektor, en förskollärare och två barnskötare.

Vi har verksamhetsplan som är baserad på läroplanen. Årligen sätter vi upp en verksamhetsplanering och denna följs sedan upp i en verksamhetsberättelse.

Mer om oss

Hållbarhet är viktigt för oss. Lärande för hållbar utveckling är en aktiv och viktig del i vår förskolas pedagogiska arbete. Därför är vi på Karlsson väldigt stolta att som första förskola i Stockholm ha fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Av ungefär 10 000 förskolor i Sverige är det endast 200 stycken som har fått utmärkelsen.

Hitta hit

Uppdaterad