En stor tvåvåningsbyggnad med en solig gård.

Förskolan Kaprifolen

Kaprifolvägen 12, Hässelby

Förskolan Kaprifolen öppnade i januari 2021 och är byggd utifrån konceptet ”Framtidens förskola”, en modern förskola med eget tillagningskök. Förskolan har åtta avdelningar och två av dem är anpassade för barn med flera funktionsnedsättningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intressen där vi inkluderar undervisning inom olika områden som exempelvis matematik, naturkunskap och teknik. Vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbete för att alla barn på förskolan ska få en bra grund inför nästa steg i livet och utbildningen. Därför har sång, ramsor, sagor och berättandet en central plats i arbetet, vi tar även hjälp av ”Före Bornholmsmodellen” som är en strukturerad och vetenskaplig modell för språklekar där barnen övar upp sin språkliga, fonologiska, medvetenhet – den viktiga förutsättningen för att lära sig läsa.

Det är viktigt att vi har roligt tillsammans och att både barn och vuxna känner sig trygga på förskolan. Vår värdegrund och likabehandlingsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten. Vi vill lyfta nyanser och olikheter och främja allas möjlighet att vara unika personer. En stor del av barnens utveckling och lärande sker genom leken, därför är leken ett dominerande inslag i vår dagliga verksamhet. Musik, rörelse och skapande är också en naturlig del av barnens dag på förskolan.

Vi arbetar för ett gott samarbete med föräldrar, där vi tror att ömsesidig respekt och förståelse för varandra är grunden för det goda samarbetet. Vi kommer att bjuda in till olika sammankomster som föräldramöten, öppet hus, firande av traditioner och utvecklingssamtal där vi har trevligt ihop och/eller utbyter tankar, upplevelser och information.

Inne- och utemiljö

Förskolan har välplanerade lokaler med en pedagogisk och rofylld miljö. Barnen erbjuds mötesplatser för lek, lärande och omsorg. Vi har ett stort "torg" där det erbjuds möten med olika material som lera, sand, målning och rörelse men också ett utbud till grund för experiment. Gården är stor och variationsrik med närhet till grönområden och skog. På gården kan barnen bland annat leka, klättra, gräva, odla och leka med vatten.

Kost och måltider

I köket arbetar en kock med ansvar för planering och tillagning av måltiderna. Livsmedelsverkets rekommendationer: "Bra mat i förskolan" är vägledande. Cirka 60 procent av livsmedlen är ekologiska och minst 40 procent av måltiderna är vegetariska.

Mål och vision

Vår vision är: ”Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!”

Vårt pedagogiska ställningstagande är att barnen erbjuds meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärorikt att vara. Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten och barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld. När ett barn lämnar oss för att börja skolan ska barnet ha fått livsviktig kunskap från vår utbildning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig nästa utbildningssteg. Vi vill att barnet ska minnas sin barndom hos oss med glädje.

Hitta hit

Uppdaterad