En stor tvåvåningsbyggnad med en solig gård.

Förskolan Kaprifolen

Kaprifolvägen 12, 165 59 Hässelby

Visa på karta

Välkommen till förskolan Kaprifolen som öppnade i januari 2021. En modern förskola byggd utifrån konceptet ”Framtidens förskola”. Förskolan har åtta avdelningar indelat i fyra baser, varav en bas är anpassad för barn med flera funktionsnedsättningar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
87
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intressen där vi inkluderar undervisning inom olika områden som exempelvis matematik, naturkunskap och teknik. Vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbete för att alla barn på förskolan ska få en bra grund inför nästa steg i livet och utbildningen. Därför har sång, ramsor, sagor och berättandet en central plats i arbetet. Vi använder ”Före Bornholmsmodellen” som är en strukturerad och vetenskaplig modell för språklekar där barnen övar upp sin språkliga, fonologiska medvetenhet som är en viktig förutsättning för att lära sig läsa.

Det är viktigt att vi har roligt tillsammans och att både barn och vuxna känner sig trygga på förskolan. Vår värdegrund och likabehandlingsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten. Vi vill lyfta nyanser och olikheter och främja allas möjlighet att vara unika personer. En stor del av barnens utveckling och lärande sker genom leken, därför är leken ett dominerande inslag i vår dagliga verksamhet. Musik, rörelse och skapande är också en naturlig del av barnens dag på förskolan.

Vi arbetar för ett gott samarbete med föräldrar, där vi tror att ömsesidig respekt och förståelse för varandra är grunden för det goda samarbetet. Vi kommer att bjuda in till olika sammankomster som föräldramöten, öppet hus, firande av traditioner och utvecklingssamtal där vi har trevligt ihop och/eller utbyter tankar, upplevelser och information.

Inne- och utemiljö

Förskolan har välplanerade lokaler med en pedagogisk och rofylld miljö. Barnen erbjuds mötesplatser för lek, lärande och omsorg. Vi har ett stort "torg" där det erbjuds möten med olika material som lera, sand, målning och rörelse men också ett utbud för experiment. Gården är stor och variationsrik med närhet till grönområden och skog. På gården kan barnen bland annat leka, klättra, gräva, odla och leka med vatten.

Kaprifolen öppnade i januari 2021 och ingår i enheten Hässelbygårds förskolor.

Kost och måltider

I köket arbetar våra kockar med ansvar för planering och tillagning av måltiderna. Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra mat i förskolan" och Stockholms stads måltidsstrategi är vägledande. Målet är att 70 procent av livsmedlen är ekologiska.

Mål och vision

Vår vision är: ”Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!”

På vår förskola erbjuds barnen meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärorikt att vara. Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten och barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld. Vi vill ge barnen en lustfylld och lärorik tid med människans lika värde i fokus.

När ett barn lämnar oss för att börja skolan ska barnet ha fått livsviktig kunskap från vår utbildning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig nästa utbildningssteg. Vi vill att barnet ska minnas sin barndom hos oss med glädje.

Övrigt

Vill du besöka oss?

Söker du en förskoleplats för ditt barn och är intresserad av att titta på Kaprifolens lokaler och få möjlighet att träffa någon av förskolans personal för få mer information, så är du välkommen att kontakta oss på telefon: 08-508 05 743 eller 08-508 05 746.

Hitta hit

Uppdaterad