Stor öppen gård med grusgång, träd, sandlåda, gräs och lekredskap framför ett stort trähus i ett plan.

Förskolan Kannan

Kanngjutargränd 24

Visa på karta

Välkommen till förskolan Kannan! Förskolan har en härlig, lummig gård och ligger intill Grimsta naturreservat. Hos oss står kreativitet i centrum och vi nyttjar närheten till skogen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
66
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
39 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet genomsyras av vårt gemensamma synsätt på lärande och utveckling. Barnen får tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger skapa sin egen kunskap och identitet. Barnens intressen, tankar och funderingar är grunden för vårt arbete. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens arbete. Förskolan ingår i Grimsta förskoleenhet.

Inne- och utemiljö

Vår inne- och utemiljö är inspirerande och inbjuder till utforskande, lek, skapande och lärande. Hos oss finns ateljé, byggrum, ljud- och ljuslaboratorium och flera föränderliga miljöer för utforskande aktiviteter. Vår barnsyn bygger på att alla barn är kompetenta, kloka och har en naturlig drivkraft att utforska världen. Vår gård är inbjudande och utmanande och används flitigt.

Kost och måltider

Alla måltider som serveras är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har egen kock på förskolan. Vid behov serveras specialkost och vi har alltid minst två vegetariska dagar i veckan.

Mål och vision

Vision för Grimsta förskolor: Vi vill och vågar utmana oss själva och prioriterar utifrån barnens bästa. Vi ser varje barns förutsättningar och styrkor och inkluderar alla barn i gruppen. Alla vi som ingår i barnens nätverk har en humanistisk syn på människan, lärande och utveckling. Vi uppmuntrar barnen till att känna att: ”Jag kan, jag duger som jag är, jag vill och vågar gå vidare i livet”.

Särskilt stöd och behov

I förskoleenheten finns en specialpedagog som hjälper och stöttar barn, föräldrar och pedagoger vid behov. Det kan handla om enskilda barn i behov av extra stöd.

Mer om oss

Vid inskolningen deltar föräldrar i verksamheten under minst tre dagar och får då en första insyn i verksamheten. Vi bjuder in föräldrar att tillsammans med barnen, prova på förskolans material och metoder i form av workshop. Genom möten och samtal informerar vi och diskuterar förskolans mål och arbetssätt med föräldrarna. Vi bjuder också in föräldrarna till att delta i samverkansrådet där de får möjlighet att ta del av och tillsammans med pedagogerna utveckla förskolans arbete.

Hitta hit

Uppdaterad