FörskolanJösses gula träpanel och del av gård.

Förskolan Jösse

Jösseforsvägen 1

Visa på karta

Förskolan ligger precis intill skogen i ett nästan bilfritt villaområde. Vi har nära till flera parker och skogsområden. Förskolan består av två utvidgade grupper, 1-5 år med vardera 17 barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4,4
Andel med förskollärarexamen
40 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/enskedegardsforskolor

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Jösses förskola arbetar utifrån förskolans styrdokument såsom t.ex. Läroplanen för förskolan reviderad (2010), Enskede Gårds verksamhetsplan och Jösses förskolas likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.

På förskolan finns stora rymliga lokaler som inbjuder till lek och kreativitet. Verksamheten bygger på en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn och där barnens förmåga till empati, kreativitet och handlingskraft utvecklas. Respekten för barnens åsikter och idéer ligger till grund för verksamheten. Under dagen delas barnen in i mindre grupper. Mindre grupper är en förutsättning för att barnen ska kunna ta tillvara på varandras kompetenser i diskussioner, förhandlingar och samspel med nya strategier och kunskaper som följd.

Vår övertygelse är även att bra mat, rörelse och utomhusvistelse är nyckeln till en bättre hälsa för barnen. Jösses förskola har en egen kock. Maten som serveras är näringsriktig och barnen får ofta hembakat bröd till mellanmål. Ett gott samarbete med föräldrar är viktig för vår verksamhet. Därför tillämpas en så kallad föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldrar deltar i verksamheten under en period innan barnet fortsätter sin inskolning utan förälder. På så sätt introduceras både barn och föräldrar till förskolans verksamhet. Dessutom erbjuds utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin.


Inne- och utemiljö

Förskolan ligger precis intill skogen i ett nästan bilfritt villaområde. Vi har nära till flera parker och skogsområden.


Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

I förskolan formas framtiden!

Utgångspunkten för vår verksamhet är att den för alla barn ska vara trygg, lekfull och lärorikt utvecklande. Vi erbjuder barnen en omväxlande och genomtänkt pedagogisk miljö såväl inom- som utomhus. Enskede Gårds förskolor är en kommunal verksamhet och verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98, reviderad 2010. Det innebär att vår verksamhet präglas av ett arbetssätt i vilket fostran och lärande bildar en pedagogisk helhet. Därigenom ges barnen möjlighet till grundläggandet av ett livslångt lärande och en allsidig utveckling.

Mer om oss

Förskolan Jösse är en kommunal förskola som ligger i Stureby. Förskolan ligger i ett lugnt område och har en stor kuperad gård som inbjuder till en mängd olika aktiviteter för barnen.

Förskolan har två avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Genom att barnen går på samma avdelning under hela sin förskoleperiod ges de möjlighet att knyta an och skapa goda och varaktiga relationer med de andra barnen och pedagogerna.

Hitta hit

Uppdaterad