Barn leker i sandlåda med leksaker på förskolans utegård.

Förskolan Johannesfredsvägen 27

Johannesfredsvägen 27

Visa på karta

Förskolan Johannesfredsvägen 27 har nära till kollektiva färdmedel, skog och natur. Förskolan ingår i förskoleområde 3 som har förskolor i Johannesfred, Traneberg Minneberg och Ulvsunda.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,26
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten vänder sig till barn i åldrarna 1–6 år och har två åldersindelade avdelningar. På vår förskola ska alla barn och vuxna känna glädje och trygghet.

Alvik förskolor arbetar med ett gemensamt tema – Hållbar framtid. Fördelarna med ett gemensamt tema är att förskolorna kan mötas kring något gemensamt, inspireras, lära av och med varandra och att få utveckla kunskaper. Valet av tema utgår från barnens intresse och engagemang för varandra och deras nyfikna undersökande av naturen. Temat utgår även från arbetet med likabehandlingsplanen och hur vi skapar en välkomnande hållning på förskolorna.

I vår vardag använder vi oss mycket av sång, musik, dans, rörelse, rytmik samt många olika skapande och kreativa aktiviteter.

Den kommunala förskolan styrs av skollagen, förskolans läroplan, Stockholms stads förskoleplan, enhetens verksamhetsplan och barnkonventionen.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i en charmig äldre byggnad med två avdelningar som erbjuder många små rum med möjlighet till lek i lugn och ro. Vi har en fin gård med konstgräs, berg och många buskar som lockar till lek.

Vårt mål är att den pedagogiska miljön är stimulerande och bidrar till barnens utforskande. Den pedagogiska miljön bjuder in till olika slags möten och ger möjligheter till samspel mellan barnen utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Kost och måltider

Lunchen tillagas på en närliggande förskola. Maten lagas i möjligaste mål från grunden, varav 40 procent av maten är ekologisk. Måltiderna som serveras är tillagade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan är en plats för omsorg, lärande, gemenskap, lek och möten mellan människor. Vi har tagit ställning för en barnsyn, kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns möjligheter. En barnsyn som innebär en tro på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära.

Förskolans uppgift är att ge alla barn tillgång till en verksamhet som ser till varje barns förmåga, lust till lärande och utveckling. I mötet med andra barn och förskolepersonal läggs grunden till ett fortsatt lärande.

Förskolepersonalen arbetar projektinriktat med ett utforskande arbetssätt där barnen utmanas i sitt görande, tänkande och där de får utökad kunskap och erfarenhet i det de arbetar med. Förskolepersonalen skapar tillsammans med barnen miljöer både inomhus och utomhus där undersökande och utforskande möjliggörs under hela dagen.

Miljöerna är tillgängliga för barnen och innehåller varierat material. Barnen kan uttrycka sig genom många olika språk och uttryckssätt. Vi arbetar i små grupper där barnen får arbeta utifrån sina förutsättningar, intressen och behov. Pedagogisk dokumentation används som verktyg och underlag för att synliggöra barns lärande.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad