Förskolan Idlången

Sandfjärdsgatan 83

Visa på karta

Välkommen till förskolan Idlången! Idlången består av fyra avdelningar, två avdelningar för äldre barn och två avdelningar för yngre barn. Förskolan ingår i enheten Årsta 2 förskolor.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Övriga förskolor i enheten är Mejeriet, Skogsbacken, Valla och Torget.

Inom enheten arbetar vi systematiskt för en likvärdig kvalitet på alla våra förskolor. På våra förskolor ska barnen mötas med värme och glädje. Vi stödjer och uppmuntrar barnens förmåga till empati och samspel med sina kamrater och skapar en miljö som uppmuntrar till möten och utforskande. Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, uppleva att olikheter är bra och få förståelse för alla människors lika värde.

Vi värnar om det enskilda barnet trygghet, utveckling och lärande. Vi möter varje barns nyfikenhet med intresse och engagemang och tillför nya frågeställningar som uppmuntrar dem till utvecklande resonemang.

Miljön på våra förskolor skall erbjuda tillgänglighet, valmöjlighet, tydlighet, variation, estetik och föränderlighet.

Inne- och utemiljö

Förskolan Idlången ligger i nybyggda lokaler i närheten av Valla torg. Förskolan har en egen inhägnad gård som inspirerar till lek och rörelse. I närområdet finns det grönområden och parker som vi ser som en del av vår pedagogiska utemiljö.

Barnen erbjuds en genomtänkt pedagogisk miljö med ett rikt utbud av inspirerande material som främjar aktiva val.

Vi arbetar för att säkra förskolans material ur ett kemikaliesmart perspektiv.

Kost och måltider

På Idlången har vi en kock som lagar maten från grunden. Vi följer stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan” samt arbetar med gemensamma menyer i ett kostdatasystem för att erbjuda en likvärdig, allsidig och näringsberäknad kost till våra barn. Förskolan väljer ekologiskt och KRAV-märkt livsmedel, så långt det är möjligt.

Mål och vision

Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling.

Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och tas tillvara. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.

Vi samverkar med vårdnadshavare genom daglig kontakt, skolplattformen, föräldramöten, utvecklingssamtal samt föräldrasamråd.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Mer om oss

Årsta 2:s förskolor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans utbildning. Den pedagogiska dokumentationen ska synliggöra barnens lärprocesser, arbetslagens arbetssätt och de normer och värderingar som genomsyrar utbildningen. Vi arbetar aktivt med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Övrigt

Planerade visningar vårterminen 2024

  • 6 februari 09.00
  • 24 april 09.00
  • 11 juni 09.00

Anmälan

Du anmäler dig senast två dagar innan visning.

E-post: camilla.nyby@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad