Förskolan Humlan exteriört. En gul och svart fristående fastighet i två våningar.

Förskolan Humlan

Hummelvägen 10

Visa på karta

Välkomna till Humlan, en del av Östberga förskoleenhet. Vi har sex avdelningar och ligger i kanten av Storängsparken vid Årstabergs station.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
29 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Östberga förskolor strävar efter att erbjuda en likvärdig utbildning där alla barn ska bli inkluderade utifrån deras individuella förutsättningar. Med lustfylld och rolig undervisning lägger vi grunden till ett livslångt lärande och nyfikenhet på sin omvärld, alltid utifrån Lpfö-18, Skollagen och Barnkonventionen. Vi lägger vi stor vikt vid språk och språkutveckling. Ett interkulturellt förhållningssätt används och genomsyrar barnens utbildning.

Vår strävan är att upprätthålla en utbildning av hög kvalitet där vi medvetet arbetar för att skapa långsiktiga och goda relationer. Vi arbetar även för att skapa ett öppet och demokratiskt klimat där alla är inkluderade med stort fokus på barnens trygghet, något som vi anser är grunden för utveckling och lärande.

Vi värdesätter leken som form för att skapa tillfällen för att utveckla kreativitet, förmåga till socialt samspel och kommunikation mellan såväl barn-barn som barn-pedagog. Hos oss finns närvarande och engagerade pedagoger som inspirerar och stöttar barnen i att upptäcka, utforska och erövra nya kunskaper och erfarenheter.

Inne- och utemiljö

Vi strävar efter att erbjuda roliga och lärorika möten mellan barn, pedagoger och material i en pedagogisk miljö samtidigt som den ska utmana och inspirera till nya upptäckter. Våra pedagogiska miljöer genomsyras av barnens aktuella intressen och den pågående undervisningen, såväl inne som ute.

Vi har en gemensam genomtänkt pedagogisk bas i vilket material som erbjuds. Denna utgår även från miljöstandard i arbetet med hållbar utveckling och från projektet Kemikaliesmart förskola.

Kost och måltider

På Humlan lagas all mat från grunden av kockar med mångårig erfarenhet. EÅV utgår från kostdatasystemet Matilda. Andelen ekologiska/KRAV-märkta livsmedel är hög men även säsong och närproduktion beaktas. All fisk som serveras är färsk.

Kockarna är en naturlig del av barnens vardag och kök och avdelningar samarbetar i olika projekt.

Vi lägger stor vikt vid att skapa en sund relation till mat och här finns det utrymme för matglädje, smakglädje och matlust, precis som på en vanlig restaurang.

Mål och vision

Vi ser tillgänglighet som en byggsten i barnens utveckling och lärande. Genom en stimulerande och varierad miljö och engagerade pedagoger skapar vi möjligheter för barn att upptäcka, utforska och erövra nya kunskaper och erfarenheter tillsammans.

Det pedagogiska uppdraget innebär att lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen präglas av goda pedagogiska relationer, den ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Östberga förskolor erbjuder en trygg omsorg och skapar förutsättningar för alla barns utveckling och lärande, i nära samverkan med hemmet.

Personalen och ledningen har ett stort fokus för att säkerställa att barn med särskilda rättigheter erbjuds de förutsättningarna som krävs för att de ska kunna utvecklas så långt så möjligt.

Den sociala hållbarhetsdimensionen som handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov står också i fokus för både ledningen och personal.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen ges i nära samarbete med barnets vårdnadshavare. Förskolan ska bedriva en god pedagogisk verksamhet som vilar på en demokratisk grund med hög kvalitet där språkutvecklande arbetssätt präglar verksamheten.

Pedagoger ger barnen, genom undervisning i utbildningen, utmaningar och stimulans i deras utveckling, med utgångspunkt i styrdokumenten. Undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik och barnen ska få den omsorg och närhet de behöver för sin utveckling.

Mer om oss

Förskolan ligger precis vid ett stort grönområde och med gångavstånd till Årstaskogen, Årstaviken och ett flertal lekparker. Vår förskola är den första att byggas i formen av ett energisnålt så kallat Passivhus som ni hittar alldeles intill Årstaberg pendeltågsstation.

Vår förskola ligger i ett tvåplanshus med en stor och inbjudande gård.

Övrigt

Alla förskolor i enheten arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att vi dokumenterar, följer upp och analyserar verksamheten för att kontinuerligt utveckla den pedagogiska verksamheten.

De dokument vi arbetar med i kvalitetsarbetet är Stockholms stads kvalitetsverktyg, planerings- och bedömningsverktyg för undervisning samt Likabehandlingsplanen.

Pedagogerna i enheten ges också möjlighet att regelbundet delta i olika kompetenshöjande projekt och program för att ge möjligheter att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Visning

Om du vill boka en visning av lokalerna kontakta Sulle och boka tid. 

E-post: suleyman.yaksi@edu.stockholm.se 

Hitta hit

Uppdaterad