Förskolan Höjden

Kinnaredsgränd 69

Förskolan lägger stor vikt vid barns språkutveckling, där vi arbetar enligt ett fastställt program med språkpedagog i svenska språket. Vi lyfter fram matematiken, bland annat i rumsuppfattning, form och mätning.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
28 %

Inriktning och profil

Natur, kultur och miljö är våra inriktningar där vi arbetar med barnen i tvärgrupper och på avdelningen i smågrupper. Vi har naturgrupp för våra fyra- och femåringar. Vi har även en kolonilott, där barnen sår och skördar. Bild och form är också en viktig del i vår pedagogik.

Inne- och utemiljö

Under våra skogsutflykter, som vi gör minst en gång i veckan, får barnen tillfälle till träning i motorik, matematik och språk. Vi observerar och dokumenterar naturens förändringar. Dessutom lär sig barnen miljömedvetenhet som till exempel återvinning genom att spara på vatten och el och kretslopp i den dagliga verksamheten.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Förskolans matsedel

Mål och vision

Vi lägger stor vikt vid barns språkutveckling, där vi arbetar enligt ett fastställt program med språkpedagog i svenska språket.

Varje avdelning gör en planering utifrån barngruppens behov där språkaktiviteter i mindre grupper förekommer flera gånger i veckan. Den pedagogiska innemiljön är inredd i hörnor och stationer för att barnen ska kunna leka rollekar och därmed utveckla språket.

Flera av våra pedagoger har utbildning i matematik för yngre barn. Vi arbetar bland annat med sortering och klassificering, räkneord, rumsuppfattning, former och mönster. Vi upptäcker tillsammans matematik i vardagen till exempel vid måltider, påklädning och utevistelse.

Barnens inflytande över sin vardag på förskolan är av största vikt. Vi är mycket måna om att barnen ska utvecklas till självständiga individer och vi försöker alltid möta deras behov och önskemål.

Samverkan med vårdnadshavare sker genom föräldramöten, föräldraenkät och kulturkvällar med hela familjen där vi äter gott och har trevlig samvaro. Vi har även ett föräldraråd som träffas två gånger per termin.

Hitta hit

Uppdaterad