Barn som trummar på en liten trumma inne på förskolan.

Förskolan Herman Ygbergs väg 38

Herman Ygbergs väg 38

Visa på karta

Förskolan Herman Ygbergs väg 38 är en av sju förskolor i förskoleområde 6. Förskolan är tillfällig och barnen som är inskrivna på förskolan kommer hösten 2024 att flytta till nybyggd förskola på Nyängsvägen 66 tillsammans med nuvarande pedagoger.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra förskolor hämtar inspiration till vårt arbete från Reggio Emilias filosofi. Inspirationen tar sig uttryck i synen på det kompetenta och nyfikna barnet, förskolemiljöns utformning och pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation samt en organisation som stödjer det arbetet.

Vi har en strukturerad organisation som ger barnen möjlighet att utforska omvärlden tillsammans med kamrater och vuxna.

En annan viktig del är att möjliggöra för barnen att reflektera över sina erfarenheter. Vår verksamhet genomsyras av en utforskande och reflekterande hållning där ett processinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg utgör grunden för planeringen av barnens vardag. Det processinriktade arbetssättet fångar upp barnens intressen, nyfikenhet och vilja att lära sig vilket blir byggstenar i verksamheten.

Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra pedagogiska processer och barns lärande.

Inne- och utemiljö

Barnen erbjuds miljöer som är utforskande, inspirerande, varierade, utmanande och lustfyllda. Vi är också noga i arrangerandet av miljöerna så att de lockar till möten mellan barnen och kan leda till ett gemensamt utforskande och lärande.

Kost och måltider

Kökspersonalen har fokus på bra mat för barnen. Vi skapar en miljö som väcker nyfikenhet kring mat, färger och dofter.

Menyn är varierad med näringsrika måltider, ekologiska varor, nyckelhålsmärkt, MSC-märkt fisk och KRAV-märkta produkter.

Vi ingår i Stockholms stads matavfallshanteringsarbete som skapar delaktighet för barnen i arbetet med hållbar framtid.

Mål och vision

Vi ser våra förskolor som en välkomnande mötesplats för barn, föräldrar och vårdnadshavare samt förskolepersonal. Vår verksamhetsidé utgår från våra styrdokument och vilar i enhetens värdegrund:

  • Alla möts av ett respektfullt välkomnande. Vi bygger tillsammans en lärande organisation som lägger grunden till barnens livslånga lärande. Barnen möts av personal som är nyfikna på att barn kan.
  • Alla ingår i ett meningsfullt sammanhang, där vi ser olikheter som tillgång.

Organisationen är uppbyggd utifrån delaktighet och ansvar. Vi synliggör lärandet genom att använda oss av pedagogisk dokumentation och ser miljön som en viktig del i barnens lärande. Detta innebär att miljön utmanar barnen till självständigt utforskande både ute och inne. För att anpassa miljön till barnens ålder är barngrupperna så långt det är möjligt indelade efter ålder.

Hållbar framtid

I vårt arbete med en hållbar framtid lägger vi stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro präglar förskolan. Vi medverkar till att barnen lär sig att förhålla sig varsamt till natur och miljö samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi hjälper också barnen att förstå hur de i vardagslivet kan bidra till en bättre miljö både i nu och i framtiden.

Hitta hit

Uppdaterad