Förskolan Hemskogen

Ramviksvägen 205

Visa på karta

Välkommen att söka plats till förskolan Hemskogen som är en nybyggd förskola med sju avdelningar, klar för inflyttning augusti 2022.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med att värdegrund och barnkonventionen ska genomsyra hela verksamheten. Vår förskolas uppgift är att i nära samarbete med hemmet främja en allsidig, social, fysisk och språklig utveckling hos varje barn.

Leken är grunden för barns utveckling och lärande och är ett naturligt inslag i vår dagliga verksamhet. Normkritiska perspektiv i förskolan främjar allas kreativitet, nyfikenhet, lärande och stärker vår gemenskap.

Inne- och utemiljö

Förskolan Hemskogen har en egen gård alldeles invid ett större grönområde. Vi ser också pedagogens roll som viktig i form av förebild i lek och rörelse utomhus. Projekt och verksamhet ska styras utifrån barnens intresse.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. Vi serverar god och näringsriktig mat som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 50 procent KRAV- och ekologiskt godkända råvaror i förskolan.

Våra kockar följer en åttaveckors matsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln näringsberäknas och mängd beräknas i systemet. Det säkerställer att barnen får i sig det de behöver och det ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Tillsammans kan vi stärka allas möjligheter att utvecklas, som de unika personer de är. Förskolan Hemskogen ska bedriva en likvärdig pedagogisk verksamhet med hög kvalitet som ska utveckla varje barn på den nivå det befinner sig.

Vi ska följa de lagar, föreskrifter, förordningar och styrdokument som gäller för förskolan. Vi ska ge barnen god omsorg med trygghet och närhet och förutsättningar där varje enskilt barn får möjlighet till att utvecklas.

Övrigt

Förskolan Hemskogen tillhör Stureby enhet. I samband med starten av Hemskogen kommer två befintliga förskolor att flytta hit: Stureby förskola och Förskolan Terrassen.

Hemskogen kommer att inrymma sju avdelningar på ett plan. Förskolan får ett stort tillagningskök där maten ska lagas från grunden av en utbildad kock.

Du är välkommen att ansöka om plats till Hemskogen.

Visning av förskolan

  • 1 februari, kl. 09.30
  • 6 mars, kl. 09.30
  • 3 april, kl. 09.30
  • 8 maj, kl. 09.30
  • 5 juni, kl. 09.30

Hitta hit

Uppdaterad