Barn skapar kreativt konstverk stubbe och pinnar.

Förskolan Havet

S:t Göransgatan 146

Välkomna till förskolan Havet. Förskolan ligger i Stadshagen och har tre avdelningar och en egen kock. Förskolan är tvåspråkig (talad svenska och teckenspråk). Här utgår vi från varje barns behov och intressen i ett lustfyllt lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
27 %
Webbplats
https://www.facebook.com/havet.kungsholmen

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Med ett utforskande förhållningssätt som utgångspunkt skapar barn och pedagoger en rolig, spännande och lärorik vardag tillsammans. Vi arbetar stationsinriktat med stor vikt vid de estetiska uttryckssätten, så som måleri, teckning, dans, lera och drama. Barnens tankar och idéer tas tillvara då vi arbetar både i större och mindre grupper. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska bli sedda och hörda.

Under det närmaste året har hela Kungsholmen ett gemensamt lekprojekt där vi kommer att fördjupa oss i lekens betydelse för barns lärande.

Inne- och utemiljö

Barnen har en spännande och rolig pedagogisk innemiljö som är tillgänglig och åldersanpassad. Vi eftersträvar en tydlig miljö med en stor mångfald och variation i materialen.

Förskolan Havet har en egen gård samt ligger nära grönområden och Stadshagens idrottsplats.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar god och näringsrik mat med stor andel ekologiska råvaror.

Mål och vision

På Havet, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde.

Här arbetar trygga pedagoger och personaltätheten är hög, vilket gör att vi kan se till varje barns behov. En av våra avdelningar är dessutom tvåspråkig med talad svenska och teckenspråk, kunskap som också barnen på de andra avdelningarna får ta del av. Det gör att både barn och vuxna ser på olikhet som en tillgång. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Särskilt stöd och behov

På en av våra avdelningar, Sköldpaddan, tar vi även emot döva barn och barn med hörselnedsättning. Detta innebär att förskolan är tvåspråkig (talad svenska och teckenspråk) och barnen kommer därmed att ta del av dessa två språk under sin förskoletid hos oss. Vi har också döva teckenspråkiga pedagoger som arbetar tillsammans med alla barn. För att ställa sig i kö till avdelning för döva barn och barn med hörselnedsättning kontakta biträdande rektor Birgitta Herne.

Mer om oss

Föräldravisning

Du som är vårdnadshavare och nyfiken på förskolan Havet är välkommen på visning klockan 09.00 följande datum:

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj


 • Är du förälder till yngre barn 1–3 år?
  Kontakta pedagog Eva på telefon: 08-508 08 142
 • Är du förälder till äldre barn och/eller barn med hörselnedsättning?
  Kontakta pedagog Sandra på telefon: 08-508 08 166

Övrigt

Havet tillhör Hornsbergs förskoleenhet som även utgörs av förskolorna Eden, Fröjden, Leendet, och Vågen.

Hitta hit

Uppdaterad