Barn skapar kreativt konstverk med trädgren och bilder på spindlar, sniglar, nyckelpigor och andra smådjur.

Förskolan Havet

S:t Göransgatan 146

Visa på karta

Välkommen till förskolan Havet. På förskolan är personaltätheten hög, vilket gör att vi kan se till varje barns behov.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
4,1
Andel med förskollärarexamen
38 %
Webbplats
https://www.facebook.com/havet.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

 • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en mycket aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Vi arbetar medvetet för en hållbar utveckling tillsammans med barnen, genom att skapa olika möjligheter för att mötas kring hållbarhet i meningsfulla sammanhang. Vår viktigaste uppgift är att inge hopp och framtidstro och att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan. Vårt mål är att öka medvetenheten och att förstärka hur allt är förbundet med varandra gällande hållbarhetsfrågor. Praktiskt kan detta arbete handla om källsortering, återbruksmaterial, skräpplockardag, kunskap om kretslopp, naturupplevelser och arbete med olika naturmaterial.

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bl.a. lärplatta, dator, kamera, projektor och smartmobil. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner och aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Vår verksamhet finns på ett våningsplan i ett bostadsrättshus. Våra lokaler utgörs av hall, avdelningar, personalrum samt tillagningskök. Vi har även en hiss som förbinder vår verksamhet med förskolan Pärlan. Havets lokaler är rymliga och ljusa och erbjuder stora möjligheter att arbeta i mindre grupper. Havet har egen gård med stor sandlåda, klätterställning, bord och bänkar. Vår förskola ligger nära grönområden och Stadshagens idrottsplats.

Kost och måltider

Vår kock lagar all mat från grunden, med stor andel ekologiskt.

Mål och vision

På Havet, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde.

Här arbetar trygga pedagoger och personaltätheten är hög, vilket gör att vi kan se till varje barns behov. En av våra avdelningar är dessutom tvåspråkig med talad svenska och teckenspråk, kunskap som också barnen på de andra avdelningarna får ta del av. Det gör att både barn och vuxna ser på olikhet som en tillgång. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Särskilt stöd och behov

På en av våra avdelningar, Sköldpaddan, tar vi även emot döva barn och barn med hörselnedsättning. Detta innebär att förskolan är tvåspråkig (svenskt tal och teckenspråk) och barnen kommer därmed att ta del av dessa två språk under sin förskoletid hos oss. Vi har också döva teckenspråkiga pedagoger som arbetar i verksamheten tillsammans med alla barn.

Mer om oss

Föräldravisning

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har sista fredagen i månaden klockan 09:00.

 • Är du förälder till yngre barn 13–3 år? Kontakta pedagog Jenny, på avdelningen Sjöstjärnan, för att boka en visning:
  Telefon: 08 508 08 596
 • Är du förälder till äldre barn och/eller barn med hörselnedsättning? Kontakta pedagog Sandra, på avdelningen Sköldpaddan, för att boka visning:
  Telefon: 08 508 08 166

Varmt välkomna!

Övrigt

Havet tillhör Hornsbergs förskoleenhet som även utgörs av förskolorna Eden, Fröjden, Hagen, Leendet, och Vågen.

Hitta hit

Uppdaterad