Gul byggnad omgiven av träd.

Förskolan Hästen

Tenstavägen 103

Förskolan Hästen är en del av Tala förskolor som drivs av Arenakoncernen. Verksamheten fokuserar på språkutveckling och socialt samspel. Vår målsättning är att alla barn ska känna sig trygga hos oss och ha en givande vardag.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
73
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
https://talaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Hästen utvecklar vi barnens förmågor till samarbete, kommunikation och tal genom lek och lärande. Kreativitet, fantasi och rörelse står i fokus i vår verksamhet. Lärandet ska vara lustfyllt och kännetecknas av glädjen att utforska och modet att prova.

Vår pedagogik tar sin utgångspunkt i Reggio Emilia-pedagogiken där lyssnande och reflektion är centrala delar. Hos oss uppmuntras barnens lekfulla förundran. Vi tar till vara varje barns unika talanger och ger dem möjlighet till utveckling.

Inne- och utemiljö

Förskolans lokaler är färgrika och luftiga. Vi har ett flertal inredda stationer där barnen får utforska olika kunskapsområden, exempelvis bygg och konstruktion, ateljé, naturvetenskap och experiment.

Hästen har en stor gård och ligger i nära anslutning till skog och lekparker. Genom närheten till skogen kommer barnen att vistas ute i naturen.

Kost och måltider

Vi väljer noga ut matleverantörer för att kunna tillhandahålla näringsrik och – i så stor utsträckning som möjligt – närproducerad, ekologisk mat utan tillsatser. Vi serverar frukost, lunch och två mellanmål om dagen.

Vi tillgodoser eventuella behov av specialkost.

Mål och vision

Vår vision är att alla barn får bli och vara kompetenta, enskilt och tillsammans, i en trygg, välkomnande och kreativ miljö.

Barnen ska stimuleras och rustas för att på bästa sätt kunna tillägna sig de kunskaper som dagens samhälle kräver och de strävansmål som läroplanen innehåller. Vår verksamhet ska värdesätta barnens olikheter och tillvarata dessa för att skapa en social gemenskap där glädje, integritet och lekfullhet bidrar till öppenhet och respekt för varandra.

Hos oss får arbetslaget tid för reflektion och diskussion för att kunna fånga upp varje barns enskilda motivation, behov och förmågor.

Verksamheten bygger på ständiga förbättringar och uppföljning. Den pedagogiska dokumentationen synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger. Vårt team reflekterar kontinuerligt och frekvent även över dokumentationen för att vi ännu bättre ska rusta barnen genom inspiration, utmaningar och skapande.

Särskilt stöd och behov

På förskolan Hästen är personal uppmärksam på barnens behov. Upptäcker vi att barnet är i behov av särskilt stöd upprättas tillsammans med vårdnadshavare en individuell handlingsplan och vi tillsätter resurser efter behov.

Hitta hit

Uppdaterad