Förskolan Happy Moon

Vårbergsvägen 63

Visa på karta

Förskolan Happy Moon är en treavdelningsförskola där pedagogerna anpassar arbetssätt och pedagogisk miljö efter barns behov och med barns inflytande. Vår förskola är en plats för gemenskap, lärande och möten.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
21 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Eftersom vi arbetar efter de obligatoriska för förskolan styrdokument som Läroplan för förskolan Lpfö 18 och gällande föreskrifter, så håller vi en allmän pedagogisk profil som baseras på vetenskaplig grund. Barnens utveckling och lärande samt utveckling av deras värdegrund är vår hjärtesak. Vårt arbetssätt lyfter barns rätt att utvecklas i egen takt och förmåga. Vår förskola är mångkulturell och barns språkutveckling är ett prioriterad område.

För att utveckla verksamheten i takt med barnens framgångar, använder vi oss utav det rekommenderade av Skolverket systematiska kvalitetsarbetet.

Inne- och utemiljö

Förskolan disponerar rymliga, fräscha och ljusa lokaler. Här är det inbjudande att skapa "rum inuti rum" och temahörnor med barnens aktiva inflytande efter fantasi och behov. Vi vill att den pedagogiska miljön ska stimulera barns självständighet och inflytande, till exempel vid påklädning, matstund, aktiviteter. Vi erbjuder skapande verksamhet i ateljén, vattenlek i våtrummet, pyssel och temahörnor. Vår lek-gård är utrustad med populära utomhusleksaker. Vi har nära till parker och naturområden.

Kost och måltider

Vanligtvis tillagas maten av kockar i förskolans och skolans kök. Storbarnen äter lunch i matsalen, medan de minsta lunchar på sin avdelning. Hösten 2020 är köket under renovering, maten levereras under renoveringen av ett cateringföretag. Frukost och mellanmål äter barnen på sina avdelningar.

På förmiddagarna får barnen frukt. Barnen får dagligen tillagad varm måltid, fräsch sallad och frukt. Som måltidsdryck erbjuds mjölk och vatten. Vi tillgodoser önskemål såsom vegetariskt eller halal kost

Mål och vision

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnen och präglas av ett mångkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång. Vårt motto" allas likavärde" präglar pedagogernas dagliga förhållningssätt.

Vi utvärderar verksamheten kontinuerligt enligt grunderna för systematiskt kvalitetsarbete där barns delaktighet är en självklarhet. Genom detta utvecklingsarbete följer vi vår strävan mot målen i läroplanen.

Vi skyndar inte, utan vi tar tillvara på barnens tid på förskolan. Vi strävar efter att våra förskolebarn lyckas i skolan och i samhället.

Övrigt

Förskolan arbetar efter den obligatoriska läroplanen för förskolan Lpfö 18 och föreskrifter såsom skollagen och Skolverkets allmänna råd för förskola. Förskolan disponerar ljusa och fräscha lokaler som är ändamålsenliga för den pedagogiska verksamheten samt en egen lek gård, fritidsområde bakom husknuten och närhet till litet centrum med kultur och goda kommunikationer.

Öppethållande följer Stockholm stads riktlinjer för ramtid, det vill säga 06.30-18.30, vid vårdnadshavarnas behov. Vi stänger fyra dagar om året för konferenser och planeringsdagar. Under planeringsdagarna och sommaruppehåll erbjuds jourhavande förskola.

Hitta hit

Uppdaterad