Bord med pyssel som barnen arbetar med inne på förskolan.

Förskolan Hagelstavägen 22

Hagelstavägen 22

Visa på karta

Hagelstavägen 22 ligger i gamla Mariehällskyrkan och är en av tre förskolor i Förskoleområde 1. Förskolan har fem avdelningar i tre plan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån den värdegrund och den barnsyn som läroplan för förskolan föreskriver.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön utformas och förändras utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå och det pedagogiska materialet finns tillgängligt utifrån barngruppens förutsättningar.

Till förskolan hör tre gårdar med bland annat sandlåda, rutschkana, klätterställning och äppelträd.

Kost och måltider

Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan. Måltiderna är en viktig komponent i förskolans verksamhet –en självklar del av både omsorg och pedagogik. Måltiden är lika mycket ett tillfälle att skapa trygghet, ge omsorg och bygga relationer som ett tillfälle för utveckling och lärande.

Förskolan har en egen kock och all mat lagas från grunden med så stor andel ekologiska livsmedel som möjligt.

Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet där barnen i en trygg och stimulerande ute- och innemiljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande samt lockas till lek och aktiviteter.

Barnens utveckling sker utifrån deras behov, erfarenheter och intressen. Vi tar tillvara barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för de demokratiska värderingar som råder på våra förskolor och i vårt samhälle.

Mer om oss

Förskoleområde 1 består av förskolorna Klintbacken 11, Hagelstavägen 22 och Hagelstavägen 24.

Enheten leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer. I enheten ingår det även en specialpedagog.

Våra förskolor arbetar utifrån de riktlinjer som Skollagen, FN:s barnkonvention, Förskolans läroplan, Bromma Stadsdelsnämnds verksamhetsplan och enhetens verksamhetsplan föreskriver.

Övrigt

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Visning

Välkommen på visning av förskolan den 14 maj klockan 09.30.

Anmälan

Anmäl dig till förskolan.

Telefon: 08-508 06 886

Hitta hit

Uppdaterad