Bord med pyssel.

Förskolan Hagelstavägen 22

Hagelstavägen 22

Visa på karta

Förskolan Hagelstavägen 22 är en av tre förskolor i enheten Mariehälls förskolor och ligger i gamla Mariehällskyrkan. Förskolan har i dagsläget tre avdelningar och under hösten 2018 planeras en utvidgning med ytterligare två avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
44 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån den värdegrund och den barnsyn som läroplan för förskolan föreskriver.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön utformas och förändras utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå och det pedagogiska materialet finns tillgängligt utifrån barngruppens förutsättningar. Till förskolan hör en gård med bland annat sandlåda och äppelträd. Gården kommer att utökas och byggas om under våren och sommaren 2018 och kommer då att anpassas så att den blir både inbjudande och utmanande för alla åldrar.

Kost och måltider

Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan. Måltiderna är en viktig komponent i förskolans verksamhet. Måltiden är lika mycket ett tillfälle att skapa trygghet, ge omsorg och bygga relationer som ett tillfälle för utveckling och lärande. Förskolan har en egen kock och all mat lagas från grunden. Vi eftersträvar att använda så stor del ekologiska livsmedel som möjligt, för närvarande 60 procent.


Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet där barnen i en trygg och stimulerande ute- och innemiljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande samt lockas till lek och aktiviteter. Barnens utveckling sker utifrån deras behov, erfarenheter och intressen.

Vi tar tillvara barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande, samarbetar med varandra och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för de demokratiska värderingar som råder på våra förskolor och i vårt samhälle.

Mer om oss

Mariehälls förskolor består av förskolorna Tappvägen, Klintbacken, samt Hagelstavägen. Enheten leds av en rektor tillsammans med biträdande rektor. I enheten ingår det även en specialpedagog.

Våra förskolor arbetar utifrån de riktlinjer som Förskolans läroplan, Skollagen, Stockholms stads förskoleplan, Mariehälls verksamhetsplan, FN:s barnkonvention, förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling och Bromma Stadsdelsnämnds verksamhetsplan föreskriver.

Övrigt

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad