Förskolan Gustav III:s väg 36

Gustav III:s väg 36

Visa på karta

Förskolan Gustav III:s väg 36 finns i Abrahamsberg med närhet till kollektiva färdmedel, skog och natur. Förskolan är en av sex förskolor som ingår i förskoleområde 4.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
35 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Gustav III:s väg 36 är en av sex förskolor som ingår i förskoleområde 4.

På våra förskolor arbetar vi utifrån värdegrunden och barnsynen i:

  • Läroplan för förskolan.
  • Stockholms stads förskoleprogram.
  • Verksamhets- och likabehandlingsplan.

Det innebär att förskolans personal ska vara goda förebilder för barnen genom att visa glädje, hänsyn och omtanke om varandra. Vi visar respekt för barnen och tror på deras kompetens. Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och ta till vara på mångfaldens möjligheter.

Förskolan erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och gemenskap i gruppen. Vi ser även till det enskilda barnets behov. Vi verkar för att förskolan ska vara en trygg och utvecklande plats där alla känner sig välkomna och har ett värde.

Alla barn uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter, att bli lyssnade till. Alla barn uppmuntras och ges stöd för fortsatt lärande och utveckling utifrån deras intressen och erfarenheter. Barnen delar med sig av sin kunskap till andra kamrater i olika aktiviteter och reflektioner.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett fristående hus med två avdelningar med en naturtomt som gård. Tomten och skogen i närheten uppmuntrar till fysisk aktivitet och upptäckande. Vid olika stationer inne och ute väljer barnen själva aktivitet och material och kan påverka sin dag på förskolan.

Barnen lär och utvecklas hela tiden i samspel med sin omgivning och erbjuds en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi skapar möjligheter för möten och samtal i vår förskolemiljö.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock som lagar och serverar maten. En till två dagar i veckan serveras vegetariskt och vi strävar efter att använda ekologiska ingredienser och produkter. Utifrån våra förutsättningar stävar vi efter att laga maten från grunden och minimera halvfabrikat.

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Mål och vision

Vi hämtar inspiration till vårt arbete från Reggio Emilias filosofi. Det innebär att vi lyssnar på barnen och är lyhörda för deras behov och visar stor respekt för barnens tankar och olika uttryckssätt.

Med pedagogisk dokumentation får vi underlag för hur vi tillsammans med barnen kan skapa en spännande och utmanande verksamhet som utgår från deras intressen. Det innebär en förskolemiljö som är i ständig förändring och i process med barnens lärande och utveckling.

Miljön är flexibel och anpassas efter barngruppens behov och intressen. Miljön uppmuntrar barnen att göra självständiga val. Barnen delas in i mindre grupper för att få ökade möjligheter till utrymme att lyssna, berätta och att dela med sig av sina erfarenheter till varandra.

Pedagogen bidrar till att oliktänkande och mångfald av erfarenheter ses som en tillgång samt att våra egna tankar och perspektiv vidgas när vi samtalar med varandra. Exempel på olika erfarenheter är språk och kulturella traditioner.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer.

Förskoleområde 4 leds av rektor och två biträdande rektorer. Vi har också en specialpedagog i vårt område.

Övrigt

Välkommen till förskolan för visning! Visningen är klockan 15.30 följande datum

2024

5 februari 
4 mars 
1 april
6 maj
3 juni

Föranmäl gärna till förskolan om ni kommer.

Telefon: 08-508 06 912

Hitta hit

Uppdaterad