Förskolegården med lek och klätterställning i förgrunden.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Gullmyran

Skönviksvägen 266

Förskolan ligger i Stureby på en naturtomt. Gården är kuperad och välutrustad med sandlådor och klätterställning. Det är nära till ängar och små skogspartier.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Gullmyrans arbete utgår ifrån förskolans styrdokument som till exempel Läroplanen för förskolan, Enskede Gårds verksamhetsplan och Gullmyrans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.

Vår främsta utgångspunkt är att erbjuda en trygg, rolig och lekfull, men också omväxlande och meningsfylld verksamhet. Vi värnar kamratskap, empati och jämlikhet. Vi lägger stor vikt vid att ha en välplanerad och genomtänkt inskolning liksom att skapa bra och tydliga vardagsrutiner, som barnen kan känna sig trygga i. För oss är det viktigt att alla barn ska bli lyssnade på, tagna hänsyn till och få möjlighet att påverka sin tillvaro på förskolan.

Verksamheten innehåller lek och olika aktiviteter för att stimulera barnens utveckling och lärande både inomhus och utomhus.

Omsorg, lärande och fostran bildar en helhet i förskolans verksamhet. Likväl som matematik, språk och naturvetenskap och teknik är betydelsefullt för barns utveckling och lärande så är omsorgen minst lika viktigt. Omsorg är till exempel att tvätta händerna själv eller klä av eller på sig ytterkläder i hallen eller sköta toalettbestyr. Vi låter omsorgen ta tid. Omsorgen är ett betydelsefullt inslag i vår verksamhet där barnen utvecklas, lär och hjälper varandra.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i Stureby på en naturtomt. Gården är kuperad och välutrustad med sandlådor och klätterställning. Det är nära till ängar och små skogspartier.

Kost och måltider

Vi strävar efter att ge barnen goda kost- och rörelsevanor. Därför är vi ute mycket och har planerade rörelseaktiviteter, exempelvis Mini-Röris. Vår kokerska lagar maten från grunden och det doftar både mat och nybakat bröd på förskolan. Dessutom gör vi matstunden till en trevlig stund, där barnen får servera sig själva, hjälpa varandra och där vi vuxna är goda förebilder

Mål och vision

I förskolan formas framtiden!

Utgångspunkten för vår verksamhet är att den för alla barn ska vara trygg, lekfull och lärorikt utvecklande. Vi erbjuder barnen en omväxlande och genomtänkt pedagogisk miljö såväl inom- som utomhus.

Enskede Gårds förskolor är en kommunal verksamhet och verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98, reviderad 2010. Det innebär att vår verksamhet präglas av ett arbetssätt i vilket fostran och lärande bildar en pedagogisk helhet. Därigenom ges barnen möjlighet till grundläggandet av ett livslångt lärande och en allsidig utveckling.

Övrigt

Innan höstens inskolningsperiod har vi ett föräldramöte med de nya barnens vårdnadshavare. Vi tillämpar så kallad "föräldraaktiv inskolning", vilket innebär att vårdnadshavarna är med på förskolan. Inskolningen pågår cirka tre dagar. Därefter har vi 7 dagar då barnen lämnas hos oss (9-14 eller 9-15) och vårdnadshavarna kan nås på telefon och komma tidigare vid behov.

Några veckor efter inskolningen har vi ett uppföljningssamtal med vårdnadshavarna. Varje termin erbjuder vi ett utvecklingssamtal med varje barns vårdnadshavare, där fokus ligger på det egna barnet men också på verksamheten i stort.

Vi anordnar gemensamma fester såsom gårdsfest, lucia, julgransplundring och vernissage.

Visningsdatum

Ring biträdande rektor Minna Berggren 08-508 14 079 för att boka visning.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad