Ett barn sträcker leende fram sina händer som är fulla av målarfärg.

Förskolan Guldklimpar

Fridhemsgatan 42B

Hos oss blomstrar olikheter och alla barn får skina i sin fulla glans! Förskolan Guldklimpar ligger i hjärtat av Kungsholmen. Namnet Guldklimpar speglar vår barnsyn. Alla barn är guldklimpar och det mest värdefulla vi har.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
37 %
Webbplats
http://www.guldklimpar.se/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt ledarskap

Huvudman, förskolechef och biträdande förskolechef är utbildade förskollärare och specialpedagoger. Huvudman/förskolechef har bedrivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag sedan 2008 och har stor erfarenhet av ledarskap.

Vår pedagogik

Guldklimpar är en förskola som helt och hållet utgår från våra barns behov. Med läroplanen i ryggraden och djupa kunskaper i utvecklingspsykologi, pedagogik, ledarskap och olika slags pedagogiker har vi en stark grund där inga barn riskerar att falla emellan stolarna.

Våra medarbetare

Pedagogerna är de viktigaste verktygen. Alla pedagoger på Guldklimpar är därför noggrant utvalda för att kunna vara en del i pusslet i vår organisation. Enligt Reggio Emilia-pedagogiken har barn 100 språk men vi tar ifrån dem 99. På Guldklimpar tar vi inte ifrån barnen något språk.

Trygghet

Trygghet är alltid grunden och en förutsättning för lärande. Först när barn är trygga kan de utvecklas i sin fulla potential. På Guldklimpar bygger vi trygga relationer och en trygg miljö så att barnen kan ägna sin energi åt att lära och utvecklas. Vi har djupa kunskaper om vikten av trygga relationer och anknytningsteorier.

Positiv förstärkning

Positiv förstärkning är en av våra ledstjärnor i verksamheten. När vi lyfter och lägger fokus på barns styrkor så växer de, får ökat självförtroende och ökad självkänsla. Barn vill ha kärlek och uppmärksamhet och de lär sig snabbt vilket beteende de får mest uppmärksamhet för.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön som är "den tredje pedagogen" är stimulerande, spännande och skapar utrymme för kreativitet, lek och lärande. Vi har ateljéer, forskarrum, yogarum/rörelserum, musik/rörelserum med flera.

Vi har en egen ljus innergård som endast förskolan har tillgång till. Innergården inbjuder till utforskande lek och lärande som vatten- och sandlek, snickeri, bygg- och konstruktion samt massor av rörelselek.

Kost och måltider

Vi har eget kök och med en egen kock som lagar mat från grunden med till stor del ekologiska råvaror. Varje vecka serveras en allsidig, varierad kost. Vi är noggranna med att tillaga lagom mängd mat. När det blir mat över får personalen köpa med sig mat hem så att vi slipper slänga mat.

Mål och vision

Vår vision är att skapa Sveriges bästa förskola där alla barns behov synliggörs och möts så att ALLA barn kan utvecklas i sin fulla potential.

Genom att ha pedagoger med olika kompetenser skapar vi en bred kunskapsbas i vår organisation. Våra pedagogiska diskussioner och ständigt reflekterande kring arbetssätt, förhållningssätt och metoder gör att vi vidareutvecklar och förbättrar vår verksamhet löpande. Vi lägger fokus på att skapa en lärande organisation för både barn och pedagoger. Hos oss är utveckling något självklart och vi strävar alltid efter att bli bättre.

Läroplanen är en röd tråd i hos oss och vi använder den för att se till att vi får med alla delar i vår verksamhet. Vi gör Lärloggar till varje barn där Läroplanen kopplas till barns lärande i olika situationer. Vi använder oss även av Lotusdiagram som är ett enkelt verktyg för att kontrollera att vi får med alla delar ur Läroplanen.

Mer om oss

Efter att ha drivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag och handlett, konsulterat och utbildat pedagoger, lärare, förskolechefer, rektorer och skolledare både i Sverige och Finland sedan 2008 startar nu Maria Engstam (förskollärare och specialpedagog) förskola.

Maria drivs av att skapa en verksamhet som utgår ifrån och möter varje enskilt barns behov.

Hitta hit

Uppdaterad