Förskolan Guldklimpar Lilla Äppelbo

Runda vägen 24A, Bromma

Visa på karta

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans! Namnet Guldklimpar speglar vår barnsyn – alla barn är guldklimpar och det mest värdefulla vi har. I vår verksamhet förstår alla barn sitt eget unika värde och skiner som det guld de är.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://guldklimpar.se

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Guldklimpar Lilla Äppelbo är en systerförskola till Guldklimpar Äppelbo. Eftersom förskolorna bara ligger cirka 300 meter ifrån varandra så har de ett tätt samarbete.

Guldklimpars förskolor utgår helt och hållet från barnens behov. Med läroplanen i ryggraden och engagerade pedagoger skapar vi en verksamhet som utgår från de behov av stimulans och utveckling som just våra barn har. Genom att ha förskollärare och barnskötare med olika erfarenheter och flera utbildningar så ger vi barnen fantastiska möjligheter att få precis den stimulans de behöver. Enligt Reggio Emilia filosofin har barn 100 språk, men vi tar ifrån dem 99. På Guldklimpars förskolor tar vi inte ifrån barnen någonting. Vi ger dem möjligheter att utveckla alla sina förmågor.

I vårt arbete mot att bli Sveriges bästa förskoleorganisation ger vi alltid lite mer, är alltid lite bättre. Vi är organisationen som sätter guldkant på tillvaron!

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger på bottenvåningen i en bostadsrättsförening med en egen gård och naturområden inpå knuten. Vi samarbetar med förskolan Äppelbo och använder också deras stora, fina gård.

Lokalerna är nyrenoverade och vi har nya inventarier och pedagogiskt material. Vi arbetar mycket med miljöer och utgår från läroplanen för att de ska vara stimulerande och utvecklande för alla barn. Vi anlitar en extern expert på pedagogiska miljöer för att se till att vi alltid håller hög kvalitet.

Kost och måltider

För oss är det viktigt att alla barn får en positiv upplevelse kring maten och att de får möjlighet att prova på många olika maträtter. Hälsosam mat är nyckeln till ett hälsosamt liv och varje måltid är en källa till ny kunskap. Vår måltidspedagogik innebär att barnen får bland annat lära sig om hållbarhet, utveckla sitt språk och sin matematiska förmåga.

Mål och vision

Vision

Guldklimpar ska bli Sveriges bästa förskoleorganisation.

Mission

Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas i sin fulla potential.

Värdegrund

Barns behov – i centrum

Genom att dagligen observera våra barn ser vi deras behov och skapar verksamheten utifrån dessa. Varje barn har en egen utvecklingsplan som följs upp av respektive ansvarspedagog varje månad. Vid behov finns våra specialpedagoger på Specialpedagogkonsult tillgängliga för observationer och handledning.

Olikheter – berikar

Genom att ha pedagoger med olika kompetenser får barnen ta del av många olika slags kunskaper. När pedagoger och barn samarbetar och lär av varandra skapas en organisation i ständig utveckling. När barnen på förskolan kommer från olika länder, kulturer och talar olika språk får vi en fantastisk miljö av olikheter. Vi lyfter, pratar om och lär av varandras olikheter.

Nyfikenhet – nyfikna barn lär

Med lek, upplevelser och en inbjudande kreativ miljö stimuleras barnens nyfikenhet och lust att lära. Miljön används som en tredje pedagog och vi utvecklar ständigt miljön utifrån våra gruppens behov. Att använda alla rum på förskolan för olika aktiviteter ger variation och nyfikenheten stimuleras.

Positivitet

Pedagogerna ger barnen positiv förstärkning genom att tala om för dem när de gör positiva saker och ge detta beteende uppmärksamhet. Negativa beteenden åtgärdas genom att pedagogerna talar om eller visar hur barnen ska göra istället. Vi använder inga negativa ord mot barnen.

Hitta hit

Uppdaterad